Sähkön alkuperä

Outokummun Energia Oy hankkii sähköä pääsääntöisesti pohjoismaisesta sähköpörssistä, Nord Poolista. Sähkökauppaa teemme yhteistyössä Energiameklarit Oy:n sekä osakkuusyhtiömme Kaakon Energia Oy:n kanssa. Outokummun Energia omistaa Kaakon Energian kautta myös tuotanto-osuuksia EPV:n tuuli- ja lämpövoimalaitoksista. Lisäksi Outokummun Energialla on omistusosuuksia Kaakon Energian kautta Kanteleen Voima Oy:n turve- ja tuulivoimalaitoksista, EPV Energia Oy:n tuuli- ja lämpövoimalaitoksista ja SV Vesivoima Oy:n norjalaisista vesivoimalaitoiksista. Kanteleen Voiman tuulivoimalaitokset toimivat omana yhtiönään Puhuri Oy:nä.

 

 

 

 

 

 

Sähköntuotantoyhtiöt, joita omistamme Kaakon Energian kautta

EPV Energia Oy
Kanteleen Voima Oy
Puhuri Oy
SV Vesivoima Oy

 

 

 

 

 

Alla kerrottu sähkön alkuperä perustuu Energiaviraston laskemaan jäännösjakaumaan, joka kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Lisätietoa sähkön alkuperän määrittämisestä löytyy alla olevista linkeistä:

www.energiavirasto.fi/sahkon-alkupera
www.energiavirasto.fi/jaannosjakauman-julkaisut

 

Myymästämme sähköstä tuotettiin vuonna 2016

27,5 % uusiutuvilla energianlähteillä
38,8 % fossiilisilla energianlähteillä ja turpeella
33,7 % ydinvoimalla

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima. Fossiilisia energianlähteitä ovat puolestaan mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

 

 

Myymämme sähkön tuottamisesta syntyi vuonna 2016 keskimäärin

224 g/kWh hiilidioksidipäästöjä
1,00 mgU/kWh käytettyä ydinpolttoainetta

 

 

Myymästämme sähköstä tuotettiin vuonna 2015

11,4 % uusiutuvilla energianlähteillä
43,9 % fossiilisilla energianlähteillä ja turpeella
44,7 % ydinvoimalla

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima. Fossiilisia energianlähteitä ovat puolestaan mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

 

 

Myymämme sähkön tuottamisesta syntyi vuonna 2015 keskimäärin

277 g/kWh hiilidioksidipäästöjä
1,20 mgU/kWh käytettyä ydinpolttoainetta