Auringosta sähköä

Artikkeli

aurinkopaneeleiden hankinta mietityttää monia

16.04.2020 13:09

 

Uusiutuvien energianlähteiden ratkaisut mietityttävät tällä hetkellä monia kuluttajia ja yleisimmät kysymykset, joita meiltäkin tiedustellaan, liittyvät aurinkopaneeleihin. Kannattaako ne hankkia? Ostaako energiayhtiö mahdollisesti yli oman tarpeen olevan sähkön? Mitä muuta tulee ottaa huomioon?

Outokummun Energian sähköverkossa on tällä hetkellä noin 30 kohdetta, joihin on asennettuna aurinkopaneelit. Kyselyitä asiasta tulee lähes viikoittain ja tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosittain verkkoomme liitetään noin 10 uutta aurinkopaneelijärjestelmää. Paneelien tekniikka on kehittynyt viime vuosina hurjasti. Niiden sähkön tuottoon vaikuttaa kuitenkin suuresti niiden teho sekä sijoittelu kiinteistöllä.

Aurinkopaneeleiden tuottamasta kokonaisenergiasta emme verkkoyhtiönä saa tarkkaa tietoa, sillä me mittaamme vain verkkoon päin siirrettyä eli niin sanotusti ylituotettua energiaa. Paneeleiden vuosittaisesta kokonaistuotannosta pystyvät parhaiten antamaan arvioita niitä myyvät asiantuntijat.

Kun paneelit on asennettu ja ne halutaan liittää jakeluverkkoon, toimittaa aurinkopaneelit asentanut yritys jakeluverkkoyhtiölle lomakkeen, missä on ilmoitettu muun muassa laitteiston tekniset tiedot. Esimerkiksi invertterille eli laitteelle, joka muuntaa paneelien tuottaman tasasähkön sähköverkossa käytettäväksi vaihtosähköksi, on asetettu turvallisuutta koskevat standardit, jotka invertterin tulee täyttää. Pientuotantoon liittyy myös muita ohjeita, määräyksiä ja standardeja, joista saa ajantasaista tietoa muun muassa Energiaviraston nettisivuilta. Tarkoituksenmukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa, ja että verkon käyttö ja suojaus onnistuvat suunnitellusti.

solar-system-2939560_1920.jpg

Paneeleiden liittämisestä jakeluverkkoon Outokummun Energia veloittaa 70 euron toimenpidemaksun, joka sisältää aurinkopaneelijärjestelmän tarkastuskäynnin ja mahdollisen mittalaitteen vaihdon. Voimassa olevien hinnastojemme mukaisesti muita kiinteitä kuluja ei aurinkopaneeleista synny. Verkkoon siirretystä ylituotetusta energiasta Outokummun Energia veloittaa sähkönsiirron kuluna 0,0868 senttiä kilowattitunnilta. Asiakkaalta ostamastamme energiasta hyvitämme kulloinkin voimassa olevan Suomen hinta-alueen SPOT-hinnan vähennettynä 0,20 snt/kWh marginaalilla.

Rahallista säästöä paneeleiden myötä kertyy paneelin omistajalle vähäisempänä sähköenergian ostotarpeena, vähentyneenä sähkönsiirron energiamaksuna sekä vähentyneinä sähkö- ja arvonlisäveroina. Sähkönsiirron perusmaksu jää kuitenkin maksettavaksi, jos kiinteistön halutaan pysyvän sähköverkkoon liitettynä.

Monelle aurinkopaneeli-investointi on ensisijaisesti ekologinen valinta eikä niinkään rahallisiin säästöihin liittyvä ratkaisu. Ekologisessa mielessä laskelmissa tulisi kuitenkin huomioida myös paneeleiden valmistuksesta ja komponenttien kuljetuksesta aiheutuva hiilijalanjälki. Energiayhtiöistä voi nykyään hankkia sähkönsä esimerkiksi 100% tuulivoimalla tuotettuna, joka on ekologisessa mielessä hyvin kestävä vaihtoehto hallita oman hiilijalanjälkensä suuruutta.

Tulevaisuuttahan kukaan ei osaa ennustaa, mutta sen voi varmuudella sanoa, että energiamarkkinamme ovat murroksessa. Olemme siirtymässä kohti älykkäitä energiajärjestelmiä. Kuluttajan valinnanvapaus tulee kasvamaan ja omien valintojen merkitys korostumaan entisestään.