Kiertotalous tulevaisuuden toimintatapana

Artikkeli

30.06.2021 09:26

Maailmantalous on pyörinyt iät ja ajat uusiutumattomien luonnonvarojen ympärillä, mutta ajan myötä on huomattu, että maapallon luonnonvarat eivät ole loputtomat. Kaikkea ei voi aina valmistaa uusista ja käyttämättömistä materiaaleista, vaan täytyy alkaa kehittelemään erilaisia keinoja ja tapoja, joiden avulla voidaan säästää uusiutumattomia luonnonvaroja elintasosta tinkimättä. Yksi tulevaisuuden toimintatavoista onkin ehdottomasti kiertotalous.

Mikä ihmeen kiertotalous?

Kiertotaloudella tavoitellaan sitä, että materiaalit ja niistä valmistetut tuotteet pysyisivät mahdollisimman kauan käytössä. Ajatuksena, ettei niiden arvo heikkene pitkän ja monipuolisen käytön aikana. Itseasiassa tavoite on aivan päinvastainen. Tarkoituksena on kehittää erilaisia toimintatapoja, joiden avulla kierrätettyjen ja uudelleen käytettävien materiaalien ja tuotteiden arvo olisi jopa korkeampi kuin täysin uusien, kierrättämättömien tuotteiden. Lisäarvoa saadaan muodostettua muun muassa erilaisilla palveluilla ja digitalisaatiolla.

Miten kiertotaloutta voidaan edistää?

Kiertotaloutta voidaan edistää kaikissa tuotteen vaiheissa tuotesuunnittelusta alkaen uudelleenkäyttöön asti. Erityisesti tuotesuunnitteluun kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä suunnittelun avulla pystytään määrittämään esimerkiksi käytettävät materiaalit, valmistustavat ja uudelleenkäyttömahdollisuudet. Kiertotalouden myötä myös uusi ajattelutapa, ”Kaikkea ei tarvitse omistaa itse”, yleistyy ja se lisää toisaalta uusia haasteita, mutta erityisesti uusia mahdollisuuksia tuotesuunnittelun saralle.

Kiertotalous Suomessa

Suomessa halutaan toimia edelläkävijänä kiertotalouden saralla ja tämä antaakin uusia laajoja mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaisille yrityksille. Tavoitteita kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi on tehty jo vuodesta 2005 alkaen ja kaikkia toimintamalleja halutaan kehittää edelleen jatkuvasti. Suomelle onkin laadittu kiertotalouden edistämisohjelma, jonka mukaan kiertotaloudesta luodaan Suomessa ja muualla maailmassa talouden uusi perusta.

Mitä jokainen ihminen voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi?

Meistä jokainen voi tehdä oman osuutensa kiertotalouden osalta. Helppoja tapoja vaikuttaa ovat esimerkiksi:

·       Mieti, tarvitsetko välttämättä uuden tuotteen vai löytyisikö sellainen käytettynä jostain

·       Kierrätä ja myy tarpeettomat tavarat eteenpäin, älä heitä vain roskikseen

·       Keksi vanhoille tuotteille uusia käyttötarkoituksia

·       Selvitä olisiko rikkinäiset tuotteet mahdollista korjata

·       Suosi entistä enemmän vuokrapalveluita omistamisen sijaan