Pakkasen purevuus vaikuttaa myös sähkölaskuihin

Artikkeli

22.03.2021 14:17

Moni on varmasti huomannut muutoksia tänä talvena sähkölaskun suuruudessa. Sähkönhintaan vaikuttavat vahvasti vallitsevat sääolot ja sen onkin voinut huomata tätä vuonna sähkölaskusta. Tammi-helmikuussa on ollut paljon kylmiä ajanjaksoja, ja koska pakkaset lisäävät yleisesti energiakulutusta, myös energianhinta on noussut lähiaikojen totuttua hintaa korkeammaksi.

Varsinkin pörssihintaan perustuvissa sähkösopimuksissa, joissa energianhinta päivittyy tunneittain, ollaan tänä talvena päästy melko korkeisiin lukemiin. Tämä on omata osaltaan nostanut myös sähkönkäyttäjien sähkölaskun loppusummaa. Sähkön keskimääräisiä energiahintoja tarkastellessa muutaman viime vuoden ajalta voidaan huomata, että sähkön hinta ei ole moniin vuosiin ollut niin korkealla, mitä se on nyt lähiaikoina ollut. Sähkön hinta on käynyt korkeimmillaan noin 100 eurossa per megawattitunti ja se johtuu suurimmaksi osaksi sähkön lisääntyneestä tarpeesta lämmityksen saralla.

Toinen sähkölaskun suuruuteen vaikuttava tekijä sähkön hinnan lisäksi on se, että kovien pakkasten myötä varsinkin sähkölämmitteisten kiinteistöjen energiankulutus lisääntyy huomattavasti. Esimerkkinä voidaan käyttää peruslämmöllä olevaa kesämökkiä, jossa lämpötilan on tarkoitus pysyä +10 asteessa. Peruslämmön pitäminen kohteessa vie huomattavasti enemmän energiaa kovilla pakkasilla, jos verrataan muutaman asteen plussakeleihin. Sähköstä ja sähkönsiirrosta laskutetaan asiakkaalta kulutuksen mukaan, ja tämän vuotinen kulutuksen lisääntyminen kohteissa on kasvattanut myös sähkölaskun suuruutta.

Energianhinnan nouseminen ei ole kuitenkaan jatkuvaa. Jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, sähkönhinta tulee laskemaan kelien lauhtuessa ja yleisen energiantarpeen vähentyessä. Tämä tulee näkymään myös positiivisesti asiakkaan sähkölaskussa.