Sähköverkon toimittava myös poikkeusolosuhteissa

Artikkeli

VARAUTUMISTOIMENPITEITÄ MYÖS VERKON PUOLELLA

06.04.2020 09:43

Kerroimme aiemmin blogissamme, miten toimihenkilöitämme on siirretty etätöihin varotoimenpiteenä koronaepidemiaan. Yhtiössämme työskentelee kuitenkin myös monia henkilöitä, joiden työtä ei ole mahdollista hoitaa etänä vaan töissä on käytävä myös tällaisina vaikeina aikoina.

Verkostoasentajien on huolehdittava sähköverkon häiriöttömästä toiminnasta kaikkina aikoina. Suomen metsäisissä olosuhteissa ei päästä täysin häiriöttömään verkon toimintaan, joten verkkoyhtiöiden on varauduttava korjaamaan häiriöitä kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä on myös keskeinen tekijä Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta.

Outokummun Energia on tehnyt verkon puolelle viranomaisohjeiden lisäksi myös omaa varautumisohjeistusta. Näin toimimalla pyritään ehkäisemään työntekijöiden, mutta toisaalta myös asiakkaiden sairastumista. Yhtiössä on esimerkiksi ollut käynnissä sähköenergiamittareiden uusinta koko kaupungin alueelle. Tästä toiminnasta on nyt tilapäisesti luovuttu yksityishenkilöiden tiloissa, mittareiden vaihtotöitä jatketaan epidemian mentyä ohi. Vanhuspalveluita järjestäviin kohteisiin vierailut on tällä hetkellä myös kielletty viranomaisten toimesta, joten paikalle mennään ainoastaan pakottavassa vikatilanteessa henkilökunnan ohjeistuksen mukaan.

Asentajamme työskentelevät yleensä pareittain ja varautumista on myös se, että on pyritty ”lukitsemaan” työparit eli samat henkilöt työskentelevät aina mahdollisuuksien mukaan toistensa parina. Näin pyritään välttämään mahdollisen tartunnan leviämistä koko asentajaporukkaan.

20kV kytkennän muutostyö.jpg

Myös asemapaikalla vietettäviä taukoja pyritään pitämään porrastetusti niin, etteivät asentajat olisi samaan aikaan kaikki paikalla. Näppäimistöjen ja yhteiskäytössä olevien laitteiden desinfiointiin kiinnitetään nyt erityistä huomiota. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tapaamisten osalta on myös siirrytty etäpalavereihin mahdollisuuksien mukaan.

Alalla on  ollut jo pitkään käytäntönä, että tarvittaessa autetaan myös toisia verkkoyhtiöitä. Tätä yhteistyötä on vuosien mittaan päästy testaamaan esimerkiksi pahimpien talvimyrskyjen aikaan ja se on todettu toimivaksi. Myös nyt tässä epidemiatilanteessa on eri toimijoiden kesken suunniteltu avustustoimenpiteitä, jos tauti iskisi laajasti jonkun verkkoyhtiön asentajiin.

Sähkönsiirtoyhtiöt on velvoitettu myös lainsäätäjän toimesta ylläpitämään varautumis- ja valmiussuunnitelmia. Sähkön jakelun on toimittava vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Toimintaohjeiden ajantasaisuutta tarkastellaan nytkin jatkuvasti, jotta Outokummun asukkaille taataan verkon toimivuus myös näinä vaikeina aikoina.

Verkon vikapäivystys palvelee vuorokauden ympäri numerossa 0500-177 799.