Toimitusvarman verkon rakentaminen etenee

Artikkeli

sähköverkon uusiminen jatkuu

15.05.2020 09:28

Outokummussa edetään suunnitellusti toimitusvarman sähköverkon rakentamisessa. Lopputavoite häämöttää tällä tietoa vuodessa 2028, jolloin kaikkien sähkönkäyttöpaikkojen tulisi olla toimitusvarman verkon piirissä. Se tarkoittaa sitä, että myrskystä tai lumikuormasta johtuva häiriötilanne saa kestää asemakaava-alueella enintään kuusi tuntia ja muualla maksimissaan 36 tuntia.

Kevät on tullut Outokumpuunkin ja sitä myöten verkon uudistamisurakat ovat taas pyörähtäneet käyntiin. Alueella Joutenlampi-Kyykeri-Särkiselkä on menossa mittava maakaapelointiurakka, kokonaisuudessaan noin 15 kilometriä kaapelia on tarkoitus upottaa maan poveen.

työmaa.jpg

 

Aikaisemmin sähköjohtojen kulkiessa pylväissä ovat myös muuntamot olleet sijoitettuna pylväisiin. Nyt maakaapeloinnin yhteydessä nämä pylväsmuuntamot uusitaan niin sanotuiksi puistomuuntamoiksi maan pinnalle. Tämä lisää myös verkostoasentajien työturvallisuutta, kun muuntamovian ilmaantuessa ei enää tarvitsekaan kiivetä pylvääseen vaan avaa vain muuntamokopin oven.

 

uusi ja vanha.jpg

Taustalla näkyvässä pylväässä vanha muuntamo, etualalla uusi puistomuuntamo.

 

Toinen jo käynnissä oleva urakka on Törisevä-Raiskion alueella, jossa kaapelia upotetaan maahan 10 kilometriä. Lisäksi kesällä käynnistyy Maljasalmen suunnalle noin 15 kilometrin pituinen työmaa.

Verkostopäällikko Tero Ovaskainen kertoo, että Outokummussa toimitusvarman verkon rakentaminen aloitettiin vuonna 2014.

Tämä on tapahtunut kaapeloimalla keskijänniteverkkoa yli 60 km ja pienjänniteverkkoa lähes 100 km vuoteen 2020 mennessä”, Ovaskainen summaa.

Tehtävää kuitenkin riittää vielä keskijänniteverkon osalta noin 200km ja pienjännitteverkon osalta noin 250km.

Viime vuodesta alkaen painopiste on siirtynyt haja-asutusalueille ja tämän vuoksi käytetään kaapeloinnin lisäksi myös muita ratkaisuja teknis-taloudellisen harkinnan kautta,” kertoo Ovaskainen.

Tällainen ratkaisu voi olla esimerkiksi linjan siirtäminen metsästä tien varteen, johon raivataan tarpeeksi leveä suojakaista, etteivät puut yllä kaatumaan linjan päälle.

sähkölinja.jpg

Sähkölinjat on aikoinaan rakennettu jokseenkin suorinta reittiä 

 

Näiden mittavien investointien lisäksi on huolehdittava muistakin perustoiminnoista.

Näiden toimitusvarmuuden investointien lisäksi teemme kunnossapitoinvestointeja sekä kantaverkon haltijan osoittamia investointeja kantaverkkoliityntöihin. Samaan aikaan kaikki normaalit toiminnot tulee pitää yllä. Päivystämme 24/7 ja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa tehdään ympäri vuoden”.