Viisi hyvää syytä vaihtaa hyvälle tuulelle

Artikkeli

tuulisähkötuotanto kasvussa

03.09.2020 08:27

Suomessa on suunnitelmissa kasvattaa tuulivoiman tuotantoa merkittävästi ja uusia tuulivoimahankkeita on vireillä laajalti eri puolilla Suomea. Vuonna 2019 Suomeen rakennettiin peräti 56 uutta tuulivoimalaa.

 

tuulivoimalat.png

 

Miksi sitten sinunkin kannattaisi valita tuulivoimalla tuotettua sähköä? Tässä ainakin viisi hyvää syytä vaihtaa tuulisähköön:

 

1.      TUULIVOIMA ON KOTIMAISTA. Suomessa tuotettu tuulivoima on lähienergiaa, joka puhtaana ja uusiutuvana tarjoaa kestävän, energiaomavaraisuutta tukevan tavan tuottaa energiaa

 

2.      TUULIVOIMA ON PUHDASTA. Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan.

 

3.      TUULIVOIMA TYÖLLISTÄÄ SUOMALAISIA. Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, sekä tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teollisesta valmistamisesta. 

 

4.      TUULIVOIMA PARANTAA SUOMEN OMAVARAISUUTTA SEKÄ HUOLTOVARMUUTTA. Suomi on tällä hetkellä vielä isolta osalta tuontisähkön varassa. Tuulivoimatuotantoa kasvattamalla omavaraisuusaste nousee ja oma sähkön tuotanto takaa myös huoltovarmuutta. Huoltovarmuutta parantaa myös tuulivoimatuotannon hajautettu rakenne, voimalat sijaitsevat eri puolilla Suomea.

 

5.      TUULIVOIMA ON EDULLINEN JA KESTÄVÄ TAPA TUOTTAA ENERGIAA. Tuuli ei tule koskaan loppumaan kesken. Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla ja se on jakautunut tasaisesti eri alueiden ja maiden kesken. On arvioitu, että tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat ja tuulienergiapotentiaali on yli nelikymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. 

 

Lähteenä käytetty Suomen Tuulivoimayhdistyksen nettisivuja