Ympäristöystävällistä mökkeilyä

Vinkki

16.06.2021 14:25

Kesä ja sitä myöten myös mökkikausi on taas täällä. Mökkeily on hyvin perinteinen suomalainen tapa viettää lomaa ja tutkimusten mukaan Suomessa onkin yli 500 000 vapaa-ajanasuntoa.

Mökkeily tarjoaa monille ihmisille vastapainoa hektiselle arjelle kaupungissa ja varsinkin lähiaikoina vapaa-ajanasuntojen menekki on ollut kova niin vuokra- kuin myyntimarkkinoillakin. Mökkeilyllä on kuitenkin kääntöpuolensa, sillä se kuormittaa ympäröivää luontoa ja aiheuttaa päästöjä. 

Tällä kertaa kerromme, miten jokainen mökkeilijä voisi toimia vastuullisesti ja vähentää näin omalta osaltaan mökkeilytä syntyviä päästöjä. Pienillä toimilla saamme yhdessä aikaan suuria hyötyjä ympäristön näkökulmasta ja täten turvaamme mökkiympäristön säilymisen myös tuleville sukupolville!

Suosi uusiutuvia energiamuotoja

Aurinkoenergian suosio mökeillä on lisääntynyt, sillä aurinkopaneelit on helppo asentaa ja niiden investointikustannukset ovat tulleet hyvin alaspäin lähivuosina. Kertainvestointina aurinkosähköjärjestelmän hinta saattaa tuntua melko kovalta, mutta yleensä tällainen järjestelmä maksaa itsensä takaisin melko nopeasti.

Aurinkopaneeleista saatu energia riittää kattamaan pienien ja vähän kuluttavien laitteiden, kuten kahvinkeittimen, energiantarpeen ja tällä tavoin mökkeilijä voi olla ainakin osittain omavarainen energiantuotannon suhteen.

Aurinkopaneelien lisäksi moniin kohteisiin kannattaisi miettiä myös ilmalämpöpumpun asennusta. Ilmalämpöpumpun avulla voidaan vähentää kohteen energiankulutusta ja samalla pienentää mökin jäähdytyksestä ja lämmityksestä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Mikäpä sen parempi yhdistelmä kuin säästää lämmityskustannuksissa ja samalla saada lisää mökkeilymukavuutta kuumiin kesäpäiviin jäähdytyksen muodossa.

Kierrätä niin hyvin kuin mahdollista

Kierrätys on yksi parhaista ja helpoimmista tavoista vaikuttaa mökkeilystä syntyviin ympäristövaikutuksiin positiivisesti. Biojäte kannattaa kierrättää ja sen voi tehdä perustamalla kompostin. Kompostiin voi laittaa kaiken maatuvan jätteen ruuantähteistä puutarhajätteisiin ja maatunutta jätettä voidaan sitten myöhemmin käyttää esimerkiksi kasvimaalla lannoitteena.

Loput kierrätettävät jätteet, kuten muovit, pahvit ja metallit ovat taasen helppo viedä kauppareissun yhteydessä yleiselle kierrätyspisteelle. Kierrätys saattaa aluksi tuntua vaivalloiselta, mutta todellisuudessa vaiva on melko pieni siihen verrattuna, miten suuri vaikutus sillä on esimerkiksi mökkiympäristöön.

Kiinnitä huomiota jätevesien käsittelyyn

 Vaikka kesämökkien jätevedet voidaan usein hoitaa hieman kevyemmin kuin ympärivuotisten asutusten jätevedet, pitää ne silti käsitellä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Hyviä tapoja vaikuttaa jätevesiin on valita kuivakäymälä vesivessan sijaan, käyttää luonnonmukaisia pesuaineita ja huolehtia erityisesti siitä, ettei jätevedet pääse valumaan suoraan vesistöön.