23.08.2019

Sähkön siirtohinnat sekä verkkopalvelu- ja liittymisehdot muuttuvat 1.10.2019

< Takaisin listaukseen

Arvoisa asiakkaamme,

rakennamme säävarmaa sähköverkkoa ja kehitämme toimintaamme kohti tulevaa. Tähän liittyen päivitämme palveluehtojamme ja tarkistamme sähkönsiirron hinnoittelua.

 

 

VERKKOPALVELUEHTOJEN JA LIITTYMISEHTOJEN MUUTOKSET

 

Otamme 1.10.2019 käyttöön päivitetyt toimialan yleiset sähkönjakeluverkon liittymis- (LE 2019) ja verkkopalveluehdot (VPE 2019).  Kooste muutoksista on tämän kirjeen liitteenä.

Muutoksien perusteena on lainsäädännön muuttuminen, olosuhteiden olennainen muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Verkkopalvelu- ja liittymisehdot ovat saatavilla kokonaisuudessaan asiakaspalvelustamme ja verkkosivuiltamme osoitteesta https://outokummunenergia.fi/ehdot/.

 

 

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN MUUTOS

 

Siirtohintamme muuttuvat 1.10.2019 alkaen. Muutos koskee vain siirron perusmaksuja. Uusi hinnasto on tämän kirjeen liitteenä.

Katamme siirtomaksuilla kaikkien Outokummun Energian alueella olevien sähkönkäyttäjien mahdollisuuden käyttää sähköä. Verkkopalveluidemme merkittävimpiä kuluja ovat sähköverkon käyttö-, kunnossapito- ja investointikustannukset sekä Suomen kantaverkosta Outokummun Energialle tulevat kulut.

Sähkömarkkinalain mukainen sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen edellyttää merkittäviä investointeja sähkönjakeluverkkoihin. Kehitämme ja rakennamme jakeluverkkoamme mm. sähköasemien ja -johtojen osalta siten, että sähkönkäyttäjien kokemat sähkönjakelun keskeytyksen vähenevät lukumäärältään ja kestoltaan. Tänä vuonna sähköverkkoinvestointimme ovat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Rakennamme toimitusvarman verkon valmiiksi tämän hetkisen tavoitteen mukaisesti vuoden 2028 loppuun mennessä.

Verollisten sähkönsiirron kokonaishintojen korotus on keskimäärin 5,5 %. Kuukausittainen sähkölasku nousee tyypillisissä kerros- ja rivitalohuoneistoissa noin 3-7 euroa ja omakotitaloissa noin 7-10 euroa.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelua. Outokummun Energian siirtohinnat ovat korotuksen jälkeenkin kohtuulliset ja edelleen naapuriyhtiöiden hintoja edullisemmat. Energiaviraston tähän mennessä julkaisemien laskelmien mukaan Outokummun Energian keräämät sähkönsiirtomaksut ovat olleet vuosina 2016-2017 2,7 miljoonaa euroa sallittua alhaisemmat.

Siirtohintojen korotus ei vaikuta sähköenergian eikä kaukolämmön hintoihin.

Annamme mielellämme lisätietoja näistä asioista. Meidät tavoittaa puhelimitse 013 563 011 (vaihde) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@outokummunenergia.fi.

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

Outokummun Energia Oy

Asiakaspalvelu

 

 

 

 

LIITTEET

Kooste sopimusehtomuutoksista

Sähkön siirtohinnat 1.10.2019 alkaen