Ehdot

Voimassaolevat sopimusehdot

 

Sähkönmyyntiehdot SME 2014

 Terms of electricity sales TESA 2014

 

 Verkkopalveluehdot VPE 2014

Terms of network services TNS 2014

 

Sähkön toimitusehdot STE 2014

Terms of electricity supply TES 2014

 

Liittymisehdot LE 2014

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014

 

 

Riidanratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).