Ehdot

Voimassaolevat sopimusehdot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014

 Terms of electricity sales TESA 2014 Verkkopalveluehdot VPE 2014

Terms of network services TNS 20141.10.2019 alkaen

 Verkkopalveluehdot VPE 2019

Terms of network services TNS 2019Liittymisehdot LE 2014

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 20141.10.2019 alkaen

Liittymisehdot LE 2019Riidanratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).