Ehdot

Voimassaolevat sopimusehdotSähkönmyyntiehdot SME 2014

 Terms of electricity sales TESA 2014

  

 Verkkopalveluehdot VPE 2019

Terms of network services TNS 2019

 
Liittymisehdot LE 2019

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014

 

 

 

Riidanratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).