Historia

Outokummun kupariesiintymä löydettiin Kuusjärven kunnasta vuonna 1910 ja kaivostoiminta aloitettiin vuonna 1913 yhteistyössä Suomen valtion ja Hackman& Co:n kanssa. Aluksi toiminta oli vaatimatonta. Malmi kuljetettiin hevoskuljetuksella Joensuuhun ja sieltä sulatukseen ulkomaille.

 

Valtio osti Hackman & Co:n osuuden vuonna 1924, ja valtion liikelaitoksena kaivoksen kehitys oli nopeaa. Vuosina 1925–1934 kaivoksen sähköenergia tuotettiin höyryvoimalassa sahausjätteellä ja koivuhaloilla. Rautatie Outokummusta Joensuuhun valmistui vuonna 1928. Valtion liikelaitoksesta tuli valtion yhtiö Outokumpu Oy vuonna 1932.

 

 

Tilanne poikkesi monista pienistä kaupungeista siinä, että silloisessa Kuusjärven kunnassa oli Euroopan toiseksi suurin kuparikaivos, Outokumpu Oy, joka tarvitsi runsaasti sähköenergiaa toimintansa pyörittämiseen. Sähkön tuottaminen omissa höyryvoimaloissa ei ollut enää mielekästä, ja apu saatiin Imatran Voima Osakeyhtiöstä, joka rakensi vuonna 1929 Vuoksen koskivoimaa hyödyntävän sähköntuotantolaitoksen. Imatran Voima rakensi 110 kV johdon Imatralta Varkauteen, ja Outokumpu Oy rakensi itse 45 kV johdon Varkauden ja Outokummun välille vuonna 1934. Tämä toimi lähtösykäyksenä koko Pohjois-Karjalan sähköistämiselle. Kaivosyhtiö Outokumpu Oy suoritti kaivostoimintansa alkuajoista lähtien sähkön jakelun myös taajamaan, samoin kun se huolehti työntekijöidensä muistakin sosiaalisista tarpeista.

 

Varsinainen lähtölaukaus yritykselle oli 21.2.1944, jolloin Kuusjärven kunnanvaltuusto päätti perustaa Kuusjärven kunnallisen sähkölaitoksen. Kunnallisen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena oli rakentaa korkeajänniteverkosto ja muuntopiirien muuntamot, jotka jakavat sähköä kustakin muuntamosta muodostettavalle sähköosuuskunnalle. Alkuvuosikymmenet olivatkin uudissähköistyksen aikaa, jolloin verkko laajeni ja asiakasmäärä kasvoi. Sähköosuuskuntia muodostui 1950 luvulle tultaessa kaikkiaan 25 kpl. Osuuskunnat huolehtivat alueellaan sähkön pienjännitejakelusta ja laskutuksesta.

 

Pääosa osuuskunnista liitettiin 1950-luvun loppuun mennessä Kuusjärven sähkölaitokseen. Nykyisen Outokummun taajama liittyi Kuusjärven sähkölaitokseen kuitenkin vasta 1960-luvun alussa. Koska sähköalan ammattilaisia oli Outokummussa todella vähän, sisäasennustoiminta oli osa yrityksen toimintaa aina alkuvuosista vuoteen 2006 saakka.

 

Myös kaukolämmön historia ulottuu 1950-luvulle, jolloin Outokumpu Oy rakensi kaukolämpölinjoja Kyykerin alueella. Toimintaan tulivat sähköosuuskuntien tapaan mukaan Kaasilan Lämpö Oy ja Mustolan Lämpö Oy.

 

Kuusjärven kunnasta tuli Outokummun kauppala 1.1.1968, ja samalla Kuusjärven kunnan sähkölaitoksesta tuli Outokummun kauppalan sähkölaitos. 1960-luvun lopusta alkoi voimakkaan kehityksen vaihe. 60-luvun lopulla rakennettua Ruutun päämuuntoasemaa oli jo vuonna -73 suurennettava. Samassa yhteydessä yritys liittyi Imatran voiman voimansiirtoverkkoon. Vuonna 1977 sähkölaitoksen nimeksi tuli Outokummun kaupungin sähkölaitos Outokummun kauppalan muututtua kaupungiksi.

 

Vuonna 1974 perustettiin Outokummun kaupungin omistama Outokummun Lämpö Oy, johon Kaasilan Lämpö Oy ja Mustolan Lämpö Oy fuusioituivat. Lämmöntuotanto keskitettiin muutamaan lämpökeskukseen, ja erillään olevat verkot yhdistettiin. Outokummun Lämpö osti 1980-luvulla Outokumpu Oy:ltä Kyykerin ja Kaasilan kaukolämpöverkot. Verkkojen yhdistäminen samaan pääverkkoon tapahtui 1990-luvulla.

 

Koko paikkakunnan kehitykseen merkittävästi vaikuttanut Outokummun teollisuuskylä perustettiin 1979. Sähkön kysyntä kasvoi ja se loi uusia haasteita myös sähkön toimitusvarmuusasioille ja energiahuollon kaikenpuoliselle kehittämiselle. Kaivostoiminnan loppuessa vuonna 1989 siirtyi koko silloisen kaivosalueen sähköverkosto sähkölaitokselle.

 

Ensimmäiset selvitykset Outokummun Sähkön ja Lämmön fuusiosta on tehty jo vuonna 1987. Fuusio eteni pienin askelin ja matkan varrella väläyteltiin myös Outokummun kaupungin sähkölaitoksen myymistä. Vuonna 1993 kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti, että myynnin sijaan yhtiötä kehitetään. Vuonna 1995 tapahtui suuri muutos sähkömarkkinoiden vapautuessa, ja sähkölaitoksesta muodostettiin itsenäinen liikelaitos, Outokummun Sähkölaitos.

 

Vuonna 1997 perustettiin yhteistoimintayhtiö Kaakon Energia Oy, jonka omistajina oli Outokummun Sähkön lisäksi Imatran Energia, Joutsenon Energia ja Parikkalan Valo. Kaakon Energia on tuonut mukanaan muun muassa osuuksia Haapajärven voimalaitokseen sekä tuuli- ja vesivoiman osuuksia. Nykyisin Kaakon Energiaan kuuluu Outokummun Energia Oy:n lisäksi Imatran Seudun Sähkö Oy ja Parikkalan Valo Oy.

 

Outokummun Energia kuului vuosina 1998-2002 Fortum Energiapartnerit markkinointiketjuun. Markkinointi- ja yhteistyöryhmässä toiminnalla parannettiin pienten sähköntuottajien markkinanäkyvyyttä. Yhtiö on myös tehnyt vuosia yhteistyötä PKS:n ja Enerken kanssa. Outokummun Energia on ollut vuosikymmenet jäsenenä sähköalan ja kaukolämmön edunvalvontajärjestöissä. Vuonna 1998 liikelaitos yhtiöitettiin ja nimeksi tuli Outokummun Sähkö Oy. Vuoden 2000 alussa perustettiin Outokummun Energia Oy, johon fuusioitiin Outokummun Sähkö Oy ja Outokummun Lämpö Oy. Samalla yritys muutti nykyisiin tiloihinsa Kuusjärventielle.

Outokummun kaupunki on nyttemmin uudelleen pohtinut Outokummun Energia Oy:n myyntiä, ja Pohjois-Karjalan sähkö tekikin yhtiöstä tarjouksen lokakuussa 2015. Saadun tarjouksen myötä Outokummun kaupunki päätti kuitenkin pyytää tarjouksia myös muilta yhtiöiltä. Toukokuussa 2016 julkisuuteen tuli uusi ostajaehdokas, kun Vapo Oy, Kuoreveden Sähkö Oy ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy tekivät kaupungin kanssa esisopimuksen Outokummun Energia Oy:n osakekannan ostosta. Kesäkuun 20. päivänä kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin säilyttää oman energiayhtiönsä omistuksen itsellään äänin 15-12. Näin ollen kaupunginvaltuusto päätti ennemmin lähteä kehittämään edelleen omaa energiayhtiötään kuin että pistäisi energiayhtiön rahoiksi.

Outokummun Energia Oy:n toimisto on sijainnut kaupungintalon vieressä Kuusjärventie 3:ssa vuodesta 2000.

Outokummun Energia Oy:n toimisto on sijainnut kaupungintalon vieressä Kuusjärventie 3:ssa vuodesta 2000.

Fortum Energiapartnerit -ketjun jäsenenä Outokummun Energia Oy:llä oli käytössään erilaisissa tapahtumissa Sähköbussi. Kuvassa on Sähköbussin edessä toimitusjohtaja Veijo Tanskanen ja asiakaspalvelupäällikkö Veijo Hartikainen vuonna 2000.

Fortum Energiapartnerit -ketjun jäsenenä Outokummun Energia Oy:llä oli käytössään erilaisissa tapahtumissa Sähköbussi. Kuvassa on Sähköbussin edessä toimitusjohtaja Veijo Tanskanen ja asiakaspalvelupäällikkö Veijo Hartikainen vuonna 2000.

Joskus työmaalla sattuu tapaturmiakin. Kuvassa Outokummun Energia Oy:n nosturiauto kyljellään vuonna 2001.

Joskus työmaalla sattuu tapaturmiakin. Kuvassa Outokummun Energia Oy:n nosturiauto kyljellään vuonna 2001.