Kaukolämpö Outokummussa

Outokummun kaukolämpö tuotetaan Miilun lämpökeskuksessa Kehkolassa. Miilutiellä sijaitseva laitos tuottaa kahdessa kattilassaan bioenergiaa purusta, hakkeesta, puunkuoresta, kutterista ja muusta uusiutuvasta kiinteästä polttoaineesta. Laitos on polttanut pääosin kiinteätä polttoainetta vuodesta 2002, jolloin ensimmäinen KPA-kattila rakennettiin. Nykyään kaukolämpö on tuotettu lähes täysin uusiutuvasta energiasta. Tarvittavan polttoaineen määrä on vuositasolla noin 90 000 i-m3, eli keskimäärin yksi täysperävaunurekallinen vuorokaudessa. Polttoaine hankitaan useilta toimittajilta, jotka ovat pääosin Pohjois-Karjalan maakunnassa toimivia yrittäjiä.

Miilun lämpölaitos

 

 

 

 

 

 

Kaukolämpö on lähilämpöä!

 

 

 

 

 

Kaukolämpöverkko

Kaukolämmöllä on Outokummussa pitkät perinteet 1950-luvulta saakka. Alueen kaukolämpöverkko on keskustassa laaja ja siihen kuuluu 264 lämmityskohdetta. Alla olevassa kuvassa on piirretty kartalle sinisellä Outokummun Energian kaukolämpöverkko.

Outokummun kaukolämpöverkostoa on rakennettu noin 27 km ja kaukolämmöllä lämpiävää rakennustilavuutta on noin 1 050 000 rak-m³. Uusia verkkoon liittyjiä tulee koko ajan lisää, sillä kaukolämpö on edullista ja ekologista, eikä sen hinta ole riippuvainen öljyn tai energian hinnoista.

Kaukolämpöverkkoa saneerataan säännöllisesti, jotta lämmöntoimitus voidaan pitää häiriöttömänä ja taloudellisena. Kaukolämpöverkon huollosta ja saneerauskustannuksista vastaa Outokummun Energia. Tulevien vuosien aikana teemme kaukolämpöverkkoon välttämättömiä korjausinvestointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi.