Hinnasto

Uudisrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon jo rakentamisvaiheessa. Hintaan vaikuttavat verkon rakentamisen kustannukset ja tarvittavan tilausvesivirtauksen määrä, joka määritellään yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa. Jo olemassa olevien kiinteistöjen liittymiskustannukset katsomme aina tapauskohtaisesti.

Liittymishinnasto 1.4.2018 alkaen

Tilausvesivirta

Maksujen perusteena oleva tilausvesivirta määritetään tapauskohtaisesti asiakkaan LVI-suunnittelijan antamien perustietojen pohjalta. Tämä koskee sekä vanhoja että uusia rakennuksia.

Liittymismaksu (uudet kiinteistöt)

TILAUSVESIVIRTA V=M3/H LIITTYMISMAKSUT (EUROA)
0 < v < 2 k * ( 841 € + 3364 € * v )
2 ≤ v < 10
k * ( 3869 € + 1850 € * v )
10 ≤ v < 20 k * ( 8914 € + 1346 € * v )
20 ≤ v k * ( 15 642 € + 1010 € * v )
k = 2,00
Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Vanhat kiinteistöt

Vanhojen kiinteistöjen liittymismaksu lasketaan tapauskohtaisesti.

Kaukolämpöhinnasto

Kaukolämmön hinta muodostuu vuosittaisesta perusmaksusta ja käytetyn kilowattitunnin senttimaksusta. Kaukolämpöenergia mitataan lämmönjakohuoneessasi sijaitsevalla energiamäärämittarilla. Se mittaa veden virtausmäärän ja lämpötilaeron kaukolämmön meno- ja paluujohdon välillä. Näistä lähtöarvoista lämpömäärälaskuri laskee kuluttamasi energian. Kaikki kaukolämpömittarimme ovat olleet etäluettavia vuodesta 2015.

Perusmaksu (sis. ALV 24%)

TILAUSVESIVIRTA V=M3/H PERUSMAKSUT €/VUOSI
0 < v < 0,8 k1 * ( 753,87 € * v )
0,8 ≤ v <  2,0
k1 * ( 47,87 € + 694,04 € * v )
2,0 ≤ v <  8,0
k1 * ( 717,97 € + 358,97 € * v )
8,0 ≤ v
k1 * ( 2153,91 € + 179,50 € * v )
k1 = 3,3 (vuonna 2014 k1 = 2,94)

ENERGIAMAKSU (SIS. ALV 24%)

76,26 €/MWH (7,626 SNT/KWH)
Energiamaksuihin sisältyvät kulloinkin voimassaolevat verot, polttoaineiden haittavero ja arvonlisävero.