Rakentajan muistilista

Mieti sähköistystarve ja valitse lämmitysmuoto

Teetä sähkösuunnitelma ammattitaitoisella sähkösuunnitelijalla ennen rakentamisen aloittamista. Hyvässä sähkösuunnitelmassa huomioidaan asumisen nykyiset ja tulevat tarpeet. Näin pystyt varmistamaan myös myöhemmän laajennettavuuden ja nopeutat sähköliittymän hankintaa. Hyvä sähkösuunnitelma takaa myös sen, että voit vertailla urakkatarjouksia helposti. Lämmitysmuotoja on monia, ja ei ole yhtä oikeaa muotoa. Voit tutustua eri lämmitysmuotoihin Motivan sivuilta.

 

Ota yhteyttä sähköyhtiöön hyvissä ajoin

Ota yhteyttä Outokummun Energian asiakaspalveluun, kun suunnittelet rakentamisen aloittamista. Kannattaa ottaa yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tonttikauppaa. Näin saat sähköliittymän toimitusaika- ja hintatiedot hyvissä ajoin. Myös johtojen sijoitus- ja maankäyttölupien järjestäminen vaatii aikaa. Etenkin, jos sähkö joudutaan tuomaan useamman maanomistajan alueen läpi. Valmiiksi sähköistetyillä alueilla liittymän toimitusaika on vähintään kaksi viikkoa ja sähköistämättömillä alueilla vähintään kahdeksan viikkoa.

 

Liittymissopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallinen sopimus liittyjän ja sähköyhtiön välillä. Liittymissopimuksessa määritellään liittymän toimitusajan lisäksi myös liittämiskohta, joka on liittyjän ja sähköyhtiön välisten asennusten ja omistuksen raja. Outokummun Energia Oy vastaa sähkön laadusta ja toimittamisesta tähän rajapisteeseen saakka.

Outokummun Energia Oy vastaa myös sähkön toimittamisesta liittämiskohtaan sovittuun toimituspäivään mennessä. Liittämiskohdasta eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja omistus kuuluvat aina sähköliittymän omistajalle. Ainoastaan asianmukaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija saa tehdä kiinteistön sähköjohtojen ja laitteiden asennustyöt.

Liittymissopimuksen tekemiseen tarvitset rakennuskohteen sähkösuunnitelman (pääkeskuksen kaaviokuvan) ja asemapiirroksen, jossa näkyy pääkeskuksen ja liittymiskaapelin sijainti. Lisäksi kohteeseen tulee tehdä sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimukset Outokummun Energian asiakaspalvelussa puh. 013 563 011. Kaikki sopimukset täytyy olla tehtynä ennen kuin kohde voidaan kytkeä.

 

Sähköliittymän kustannukset

Liittymismaksun suuruus riippuu liittymän pääsulakekoosta ja liittymän sijainnista. Liittymismaksut on jaettu vyöhykkeittäin ja tarkemmat tiedot niistä löydät täältä. Liittymismaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukainen mittarin asennusmaksu.

Liittyjän kustannuksiin kuuluvat myös liittymisjohdon hankinta ja rakentaminen sekä liittymiskaapelin rakentamisesta johtuvat mahdolliset kaivutyöt. Rakentaja vastaa myös niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat olemassa olevien johtojen siirroista rakennushankkeen vuoksi.

Rakennuttaja huolehtii kustannuksellaan tonttikarttaan piirretyn sähköliittymisjohdon rakennuttamisesta yhtiömme suunnittelun määrittämään liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväänlatva, muuntamo) asti.

 

Työmaasähkö

Rakennusaikaista työmaasähköä varten Outokummun Energia Oy vuokraa ja asentaa työmaasähkökeskuksia.  Työmaasähköstä peritään hinnaston mukaiset asennus- ja kytkentämaksut ja käytetty energia laskutetaan sähkönsiirrossa tilapäistuotteen mukaan. Asiakas voi valita kohteeseen parhaiten soveltuvan sähkönmyyntituotteen.

 

Liittymisjohto

Rakentaja huolehtii liittymisjohdon rakentamisesta sovittuun liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväs tai muuntamo) ja vastaa sen kustannuksista. Liittymisjohto vedetään maakaapelilla, sillä nykyisin ilmajohtoasennuksia ei enää hyväksytä. Ennen asentamista on sovittava sähköyhtiön kanssa liittymisjohdon tyyppi-, sijainti- ja pituustiedot. Jos liittymisjohto sijoitetaan muualle kuin liittyjän itsensä omistamalle maalle, tulee liittyjän sopia tästä maanomistajan kanssa.

Sähköurakoitsijan toimittaessa liittymisjohdon on se kartoitettava asemapiirrokseen (laatu ja pituus). Läpivienneissä on käytettävä sileitä, riittävän suuria putkia (100 mm). Kaapeliojan on oltava noin 70 cm syvä lopullisesta maan pinnasta ja kivet on poistettava ojasta. Energiayhtiö antaa myös tarjouksen talojohdon asentamisesta. Useimmiten myös sähköurakoitsija hoitaa asiakkaan puolesta kiinteistön liittämisestä energiayhtiön verkkoon.

Liittymisen tekniset vaatimukset