Sähkö lämmitysmuotona

Sähkölämmitys on tehokkaasti käytettynä hyvä ja investoinneiltaan edullisin lämmitysvaihtoehto. Se on myös vaivaton sekä helposti ohjattava lämmitysjärjestelmä. Sähkölämmitys voidaan toteuttaa joko vesikiertoisena sähkölämmityksenä, ilmalämmityksenä tai huonekohtaisena sähkölämmityksenä patterien tai lämmityskaapeleiden avulla, jolloin käyttöveden lämmitykseen tarvitaan erillinen vesivaraaja.

Ilmalämmitys on kannattavin toteuttaa ilmanvaihtokanavistoa hyödyntäen siten, että sähkövastuksella täydennetty ilmanvaihtokone tai esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu jakaa lämmön huoneistoon. Sopivimpia kohteita ilmalämmitykselle ovat pienehköt matala- tai passiivienergiatalot.

Monissa lämmitysjärjestelmissä sähkö toimii vara- tai lisälämmityksenä. Riippumatta päälämmitysmuodon valinnasta, sähkölämmitys on erityisen järkevä ja luotettava valinta termostaattiohjattuna itsenäisenä varalämmitysmuotona.

Asukkaat ovat pääroolissa, kun sähkölämmitteisen kodin energiakulutusta halutaan vähentää. Jo sähkölämmitysjärjestelmää ja huonelämpötiloja säätämällä lämmityskustannukset voivat pienentyä tehokkaasti – jopa 30-40 prosenttia ilman suuria remontteja.

Huonekohtaisen sähkölämmityksen lämmitysjärjestelmän merkittävimpiä vaihtoehtoisia tehostamiskeinoja ovat ilmalämpöpumpun hankinta, säätö- ja ohjauslaitteiden uusiminen tai olemassa olevien käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen. Suorasähkölämmityksessä uusien laitteiden jälkiasennusmahdollisuudet ovat hyvät ja investointien hinnat ovat kohtuullisia. Pienillä investoinneilla voidaan kohteen kokonaiskulutusta tehostaa kymmeniä prosentteja.

Myös varaavan tulisijan käytöllä saadaan laskettua sähkönkulutusta huomattavasti. Tulisijan käyttöä kannattaa painottaa pakkasille ja lämpötilan alentamisen jälkeisiin sisälämpötilojen ylösnostoihin. Ennen tulisijan käyttöä kannattaa myös alentaa huoneiston patterien termostaatteja.

Suorasähkölämmitys on tehokkaimmillaan, kun lämmityksessä käytetään apuna ilmalämpöpumppua ja varaavaa tulisijaa. Jo pelkkä ilmalämpöpumppu voi pienentää sähkön kulutusta parhaimmillaan 40 %:lla.

 

 

Sähkölämmittäjän kannattaa tutustua alla oleviin Motivan julkaisemiin videoihin: