Sähköliittymät

Oletko rakentamassa uutta kotia tai kiinteistöä? Ottamalla hyvissä ajoin yhteyttä asiakaspalveluumme, puh. 013 563 011 tai asiakaspalvelu@outokummunenergia.fi, varmistat, että kohteesi saadaan sähköistettyä oikea-aikaisesti. Kiinteistön kytkeminen alueen sähköverkkoon edellyttää tiettyjä asioita, jotka selvitetään yhdessä sähköurakoitsijasi ja Outokummun Energia Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Uusia liittymiä tai liittymän muutoksia koskevilla tarjouspyynnöillä on seuraavanlainen käsittelyaika:

  • Pienjänniteliittymä 3 x 25A – 3 x 35A tai liittymän kolmivaiheistaminen vyöhykehinnoittelualueella → 2 viikkoa
  • Pienjänniteliittymä 3 x 25A – 3 x 35A tai liittymän kolmivaiheistaminen aluehinnoittelualueella → 2 kk
  • Pienjänniteteholiittymät ja pienjänniteliittymät vyöhykehinnoittelualueella 3 x 50A – 3 x 80A  → 1 kk
  • Pienjänniteteholiittymät ja pienjänniteliittymät aluehinnoittelualueella 3 x 50A – 3 x 80A  → 3 kk
  • Keskijänniteteho- ja suurjänniteteholiittymät → 6kk

Rakentajan kannattaa myös miettiä sähköistystarve ja valita lämmitysmuoto. Sähkösuunnitelma kannattaa teettää ammattitaitoisella sähkösuunnitelijalla ennen rakentamisen aloittamista. Rakentajan muistilistasta löytyy lisäneuvoja.

Sähköt työmaalle tai tilapäiseen käyttöön

Vuokraamme rakentamisen aikaiseen työmaakäyttöön sähkökeskuksia. Työmaakeskus asennetaan joko pylvääseen tai asiakas rakentaa telineen keskusta varten. Käytetty energia laskutetaan tehtyjen sähkönmyynti- ja sähkönsiirtosopimusten mukaan.

Tilapäissähkö soveltuu väliaikaiseen sähkönkäyttöön vaikkapa kesätapahtumiin. Saat kauttamme käyttöösi siirrettävän mittauskeskuksen verkkoon kytkettynä. Vaihtoehtoisesti sähköurakoitsijasi asentaa keskuksen ja me kytkemme sen verkkoon ja asennamme energiamittauksen. Tilapäissähköstä maksetaan normaalia korkeampaa sähkönsiirtomaksua, mutta tilapäisestä liittymästä ei makseta perusmaksua. Tilapäiselle sähköliittymälle tulee olla myös sähkönmyyntisopimus.

Työmaakeskuksen vuokra

3 x 25 A  50,00 €/kk (sis. alv 24 %)
3 x 63 A  60,00 €/kk (sis. alv 24 %)

Mitä liittyminen maksaa?

Sähköverkkoon liittymisen kustannukset peritään kertaluonteisina maksuina liittymisen yhteydessä. Liittymismaksu määräytyy liittymän pääsulakekoon ja hinnastossa määriteltyjen vyöhykkeiden mukaan. Liittymismaksun lisäksi kohteelta peritään hinnaston mukainen mittarointimaksu.

Sähkön liittymismaksuhinnasto 1.1.2015 alkaen

Liittymissopimuksessa sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehtoja:

Liittymisehdot LE 2019

Sähkösopimuksen tekeminen

Kun solmit liittymissopimuksen, tulee sinun tehdä myös sähkönmyynti- ja siirtosopimus. Nämä sopimukset on oltava voimassa liittymishetkestä alkaen. Sopimusten tekeminen onnistuu samalla, kun teet liittymissopimuksen kanssamme.

Mittarin asentaminen

Outokummun Energia Oy asentaa käyttöpaikalle mittarin sitten, kun asiakkaan valtuuttama sähköurakoitsija tekee mittarointipyynnön. Mittarointipyyntö tehdään alla olevalla lomakkeella vähintään kolme työpäivää ennen toivottua asennusajankohtaa. Mittauskeskus on varustettava siten, että tilatun sähkötuotteen mukainen mittaus on mahdollista asentaa. Mittaroinnista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Mittarointipyyntö

Käyttöpaikka liitetään sähköverkkoon liittymisjohdolla

Rakentaja huolehtii liittymisjohdon rakentamisesta sovittuun liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväs tai muuntamo) ja vastaa sen kustannuksista. Liittymisjohto vedetään nykyisin aina maakaapelilla eikä ilmajohtoasennuksia enää hyväksytä. Ennen asentamista on sovittava sähköyhtiön kanssa liittymisjohdon tyyppi-, sijainti- ja pituustiedot. Jos liittymisjohto sijoitetaan muualle kuin liittyjän itsensä omistamalle maalle, tulee liittyjän sopia tästä maanomistajan kanssa.

Muutokset sähköliittymään

Jos tarvitset sähköliittymääsi muutoksen, ole hyvissä ajoin yhteydessä asiakaspalveluumme. Alla on kerrottu tiivistetysti liittymään tehtävistä erilaisista muutoksista. Kaikissa toimenpiteissä pyydämme ottamaan yhteyttä ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. 013 563 011 (vaihde) tai asiakaspalvelu@outokummunenergia.fi.

Mittarin poistaminen

Mittarin poistolla tarkoitetaan sähkönsiirtoyhtiön laskutusperusteisen mittarin poistoa. Selvitä ensin, onko poistettava mittari sähköliittymäsi ainoa laskutusperusteinen mittari, sillä liittymällä on oltava yksi mittari. Jos mittariin kytketty sähkölaitteisto jää käyttöön ja haluat siirtää sen kulutuksen toisen mittarin taakse, tarvitsemme sähköurakoitsijaltasi pyynnön mittarinpoistosta. Outokummun Energia Oy huolehtii aina mittarin poistosta omalla verkkoalueellaan.

Mittarointipyyntö

Liittymän suurentaminen

Sähköliittymän suurentamisesta tehdään uusi liittymissopimus, johon määritellään uusi sulakekoko ja liittymismaksu. Sopimuksessa tarkennetaan myös liittymän muutoksen toteutusaikataulu. Toimitusaika liittymän suurentamiselle on vähintään kaksi viikkoa. Liittymän kokoa suurennettaessa on hyvä tarkistaa myös sähkönsiirtotuote, mikäli sähkön kulutus muuttuu oleellisesti. Sähkönsiirtotuotteen muutoksesta veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu. Liittymän suurentamisesta veloitetaan voimassaolevan liittymismaksuhinnaston mukaisten vastaavien sulakekokojen liittymismaksujen erotus.

Liittymän pääsulakkeen pienentäminen

Pienjänniteliittymillä liittymän pienentäminen toteutetaan laskutussulaketta pienentämällä. Tästä muutoksesta veloitetaan hinnaston mukainen maksu pääsulakkeenmuutostyöstä. Asiakkaalle ei suoriteta hyvitystä aiemmin maksetusta suuremman liittymän liittymismaksusta. Asiakkaalla säilyy oikeus suurempaan liittymään 10 vuoden ajan, eli sulakekokoon voidaan palata pääsulakkeenmuutosmaksua vastaan. Kymmenen vuoden jälkeen oikeus palata suurempaan liittymään poistuu. Valitussa sulakekoossa on pysyttävä vähintään yhden vuoden ajan.

Lisämittarin asentaminen

Jos kiinteistölläsi sijaitsee useampi kuin yksi sähkönkäyttöpaikka, kuten rakennus tai huoneisto, joiden sähkönkulutusta haluat jatkossa mitata erikseen, tarvitset jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle oman sähkömittarin. Lisämittauksella tarkoitetaan keskukseen lisättävää uutta laskutusperusteista sähkömittaria. Lisämittauksen tulee sijaita samassa sähköpääkeskuksessa sähköliittymän muiden mittareiden kanssa.

Sähköurakoitsijasi auttaa sinua selvittämään tarvittavat muutokset sähkölaitteistollesi. Kun urakoitsijasi on tehnyt tarpeelliset muutokset, hän tilaa meiltä lisämittarin asennuksen. Outokummun Energia Oy veloittaa työstä voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Mittarointipyyntö

En tarvitse enää sähköliittymää

Mikäli kohteen sähköliittymälle ei ole käyttöä, kannattaa sinun harkita jompaa kumpaa seuraavista toimenpiteistä:

Sähkönliittymissopimuksen irtisanominen

Purkaessasi sähkön liittymissopimuksen, katkaisemme sähkönsyötön ja poistamme sähkömittarin. Tarvittaessa puramme lisäksi liittymää syöttävän sähköverkon osan. Liittymän purun yhteydessä tarkistamme onko liittymissopimuksella palautuskelpoisia liittymismaksuja. Palautamme mahdollisen palautuskelpoisen liittymismaksun osan, josta on vähennetty liittymän purkukulut. Purkukulut voivat olla enintään yhtä suuret kuin palautuskelpoinen liittymismaksu. Perusmaksu ja kulutettu energia veloitetaan normaalisti mittarin poistoon saakka. Liittymän irtisanomisaika on yksi kuukausi. Liittymä puretaan lähetämällä meille alla oleva liittymissopimuksen irtisanomislomake allekirjoitettuna, minkä jälkeen liittymän purkutyö voi alkaa. Poistamme liittymän sähkömittarin ja katkaisemme sähköt kuukauden sisällä siitä, kun sopimus on palautunut meille.Jos haluat ottaa liittymän uudelleen käyttöösi, tulee sinun tehdä uusi liittymissopimus Outokummun Energian kanssa ja maksaa siitä kulloinkin voimassa olevan sähköliittymähinnaston mukaisen liittymismaksun.

Sähköliittymän irtisanominen

Liittymän laittaminen ylläpitoon

Suosittelemme liittymän laittamista ylläpitoon, kun rakennuksessa ei ole enää tarvetta käyttää sähköä. Tällöin ylläpidossa olevalla liittymällä säilyy valmius käyttää sähköä, ja liittymissopimus on edelleen voimassa. Yleensä ylläpitoon laitetaan sähköliittymä, jossa ei kuluteta sähköä vuosiin. Esimerkki ylläpitoon laitettavasta liittymästä on vanha talo, jonka tulevaisuuden käyttötarkoitus on avoinna. Kun siirrämme sähköliittymän ylläpitoon, katkaisemme sähkönsyötön ja poistamme sähkömittarin. Tämän jälkeen käyttöpaikalla ei ole mahdollista käyttää sähköä ennen liittymän uudelleen käyttöönottoa. Teemme kanssasi ylläpidosta erillisen ylläpitosopimuksen. Sen jälkeen liittymän ylläpidosta veloitetaan kuukausimaksu sähkön siirtohinnaston mukaisesti. Hinnat laitteiston erottamiselle ja uudelleen liittämiselle löydät palvelumaksuhinnastostamme.

Haluan vaihtaa liittymän omistajaa

Mikäli omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Jos olet ostanut/perinyt tms. kiinteistön, kannattaa huolehtia siitä, että kiinteistöön kuuluva sähköliittymä siirtyy myös mukana ja siitä että se kirjataan kauppakirjaan, perukirjaan, lahjakirjaan tms.

Kun liittymä siirtyy omistukseesi, huomaathan että sinun on pyydettäessä pystyttävä esittämään meille liittymän siirtoa koskeva sopimus, kuten kopio kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta, jossa on maininta liittymän siirtymisestä. Huomioithan, ettemme tee liittymissopimuksen siirtoa, mikäli meillä on sähkönsiirtosopimuksiin liittyviä saatavia entiseltä omistajalta. Huomioithan myös, että uuden omistajan sähköntoimituksen aloittaminen voi estyä niin kauan, kun meillä on saatavia entiseltä omistajalta.