Sähkön alkuperä

Outokummun Energia Oy hankkii sähköä pääsääntöisesti pohjoismaisesta sähköpörssistä, Nord Poolista. Sähkökauppaa teemme yhteistyössä Energiameklarit Oy:n sekä osakkuusyhtiömme Kaakon Energia Oy:n kanssa. Outokummun Energia omistaa Kaakon Energian kautta myös tuotanto-osuuksia EPV:n tuuli- ja lämpövoimalaitoksista. Lisäksi Outokummun Energialla on omistusosuuksia Kaakon Energian kautta Kanteleen Voima Oy:n turve- ja tuulivoimalaitoksista, EPV Energia Oy:n tuuli- ja lämpövoimalaitoksista ja SV Vesivoima Oy:n norjalaisista vesivoimalaitoiksista. Kanteleen Voiman tuulivoimalaitokset toimivat omana yhtiönään Puhuri Oy:nä.

 

 

 

 

 

 

Sähköntuotantoyhtiöt, joita omistamme Kaakon Energian kautta

EPV Energia Oy
Kanteleen Voima Oy
Puhuri Oy
SV Vesivoima Oy

 

 

 

 

 

Alla kerrottu sähkön alkuperä perustuu Energiaviraston laskemaan jäännösjakaumaan, joka kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Lisätietoa sähkön alkuperän määrittämisestä löytyy alla olevista linkeistä:

www.energiavirasto.fi/sahkon-alkupera
www.energiavirasto.fi/jaannosjakauman-julkaisut

Myymästämme sähköstä tuotettiin

 2018201720162015
Uusiutuvilla energialähteillä12,5 %15,0 %27,5 %11,4 %
Fossiilisilla energialähteillä ja turpeella44,9 %43,0 %38,8 %43,9 %
Ydinvoimalla42,6 %42,0 %33,7 %44,7 %

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima. Fossiilisia energianlähteitä ovat puolestaan mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

 

Myymämme sähkön tuottamisesta syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt

2018201720162015
269 g/kWh253 g/kWh224 g/kWh277 g/kWh

Myymämme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta keskimäärin

2018201720162015
1,2 mgU/kWh1,2 mgU/kWh1,0 mgU/kWh1,2 mgU/kWh