mikä Sähkönsiirto?

Kuluttajan näkökulmasta sähkönsiirto on yhtä kuin mahdollisuus käyttää sähköä. Sähkölaskussasi maksat sekä käyttämästäsi sähköenergiasta että sähkönsiirrosta. Merkittävä osuus laskusta muodostuu verosta, jonka kerääminen kuuluu lakisääteisesti sähkönsiirron tehtäviin. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa sähköenergian tapaan, vaan sähkönsiirto tulee aina paikalliselta sähkönsiirtoyhtiöltä ja siirtohinnat riippuvat verkkoalueesta.

sähkönsiirron palvelumme

Outokummun Energia palvelee sähkönsiirron asiakkaita Outokummun kaupungin alueella. Tehtäviimme kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sähkönsiirron tehtävät.

Outokummun Energialla on alueella yli 1 000 kilometriä sähköverkkoa, ja rakennamme sitä koko ajan lisää.

Siirtotuotteet

Voit valita sähkönsiirtotuotteista sinulle parhaiten sopivan. Ota valinnassa huomioon, kuinka paljon energiaa kulutat ja mihin aikaan sähköä yleensä käytät.

Yleissiirto

Kenelle?

Yleissiirto eli yleissähkö on 1-aikamittausta käyttävä siirtotuote. Se soveltuu kerros-, rivi- ja omakotitalokohteisiin sekä vapaa-ajanasuntoihin. Suurin sallittu pääsulakekoko on 3x80 A.

Maksut

Yleissiirron maksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja energiamaksusta (snt/kWh). Energiamaksu on sama kellon ympäri ja kaikkina vuodenaikoina. Yleissiirron perusmaksu on edullisempi kuin aika- ja kausisähkötuotteissa.

Aikasiirto

Kenelle?

Aikasiirto on 2-aikamittausta käyttävä siirtotuote. Se sopii yleisimmin asiakkaille, joilla vähintään puolet sähkönkäytöstä tapahtuu yöaikaan. Aikasiirto sopii hyvin esimerkiksi kohteille, joissa on varaava sähkölämmitys ja jotka voivat hyödyntää lämmitykseen ja lämpimän veden tuottamiseen edullisempia yötunteja. Suurin sallittu pääsulakekoko on 3x80 A.

Maksut

Aikasähkön siirtomaksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja kahdesta päivä–yö-jaottelua käyttävästä energiamaksusta (snt/kWh). Päiväaika on maanantaista sunnuntaihin kello 7–22 ja yöaika kello 22–7.

Kausisiirto

Kenelle?

Myös kausisiirto käyttää 2-aikamittausta. Kausisiirto kannattaa valita kohteeseen, jossa energiantarve painottuu kesäaikaan ja joissa on mahdollisuus rajoittaa sähkönkulutusta talvikauden arkipäivinä. Parhaiten kausisiirto käy kohteisiin, joissa suurin osa kulutuksesta tapahtuu muulloin kuin talvella päiväsaikaan. Suurin sallittu pääsulakekoko on 3x80 A.

Maksut

Kausisähkön hinnoittelu muodostuu kiinteästä perusmaksusta (€/kk) sekä kahdesta talvipäivä–muu aika-jaottelua käyttävästä energiamaksusta (snt/kWh). Talvipäivän energiahinta on voimassa 1.11.–31.3. kello 7–22 maanantaista lauantaihin. Sunnuntait ovat siis aina muuta aikaa

Tehosiirto

Kenelle?

PJ-tehosähkön (PJ=pienjännite) siirtotuote on tarkoitettu yrityksille, joissa pääsulake on vähintään 3×100 A (0,4 kV:n liittymä). KJ-tehosähkön (KJ=keskijännite) siirtotuote on tarkoitettu yrityksille, jotka omistavat kuluttajamuuntamon (20 kV:n liittymä).

PIENTUOTANTO

Pienimuotoinen sähköntuotanto on lisääntynyt monilla paikkakunnilla. Syinä tälle voidaan pitää mm. seuraavia: EU:n tavoite lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa, pienten tuotantolaitosten edullisemmat hinnat, kuluttajien halu sähkölaskujen pienentämiseen ja kiinnostus ympäristöä kohtaan. Kotitaloudet voivat tuottaa sähköä esim. auringosta ja tuulesta sekä omiin tarpeisiinsa että myytäväksi.

Outokummun Energian tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun sujuva toiminta kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksien liittämisen jälkeen.

Tuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon

Tuotantolaitoksen tulee täyttää sille asetetut tekniset vaatimukset ja se tulee kytkeä jakeluverkkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohessa tuotantolaitoksen liittämisessä tarvittavat dokumentit:

• Pientuotannon yleistietolomake

• Pientuotannon tekniset vaatimukset: Tämä suositus käsittelee sähkön jakeluverkon kanssa rinnankäyvään sähköntuotantolaitteistoon
kohdistuvia vaatimuksia. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen Energiateollisuuden pientuotannon
suosituksen tekniset liitteet 1 ja 2.

 

 

Yleistietolomakkeessa pyydetään laitoksen tärkeimmät tekniset tiedot. Lomake tulee täyttää ja toimittaa Outokummun Energia Oy:n asiakaspalveluun ennen laitoksen kytkemistä. Tuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon ohjeistaa tekninen liite 1 ja 2.

Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee tehdä Outokummun Energian kanssa asianmukaiset sopimukset tuotantolaitoksen liittämisestä ja käyttämisestä.

Ennen tuotantolaitoksen rakentamista tuottajan tulee varmistaa kunnan kaavoitusviranomaisilta, että tuotantolaitoksen sijoittaminen kohteeseen on sallittua. Jos kaikkea pientuotantolaitoksen tuottamaa sähköä ei kuluteta kohteessa, sovitaan erikseen verkkoon syötöstä. Tuottajan on mahdollista myydä yleiseen sähköverkkoon siirtynyt sähkö yleisin menettelytavoin sähkömarkkinoille.

Noudatamme tuotantolaitteistojen liittämisessä Energiateollisuuden ohjeistusta:
Hajautettu pientuotanto

 

Pientuottajan sopimukset ja ehdot

Pientuottajan tulee tehdä seuraavat sopimukset Outokummun Energia Oy:n kanssa:

• tuotannon liittymissopimus, jos tuotannon nimellisteho (verkkoon anto) ylittää kulutuksen nimellistehon (verkosta otto)

• tuotannon verkkopalvelusopimus

• ylijäämäsähkön myyntisopimus

Pientuotantoa koskevat sähköntuotannon liittymisehdot löydät täältä.

 

 

HINNAT

Sähköntuotannon siirtohinnasto

  Alv 0 % Alv 24 %
Verkkoon syötön energiamaksu 0,07 snt/kWh 0,0868 snt/kWh

 

Sähkön kulutus laskutetaan voimassa olevan sähkön siirtohinnaston mukaisesti.

Oman tuotannon kulutuksen osalta sähköntuottajalta veloitetaan kulutusmaksu (vähintään 1 MVA generaattori) Fingrid Oyj:n kantaverkkosopimuksissa soveltaman yksikköhinnan mukaan.

 

Sähkön ostohinnasto, Tuotanto Spotti

Maksamme tuottamastasi ylijäämäsähköstä toistaiseksi voimassa olevan Tuotanto Spotti -tuotteen  hinnaston mukaan:

 Perusmaksu 0,00 €/kk
Ylijäämäenergian ostohinta Suomen hinta-alueen tuntikohtainen spot-hinta vähennettynä 0,20 snt/kWh

 

Ostohintoihin lisätään arvonlisävero 24 %, mikäli mikrotuottaja on alv-velvollinen.

 

VEROTUKSESTA

Lue Verohallinnon sivuilta tiedot Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksesta.

Arvonlisävero

Asiakkaan ostaessa sähköä vähittäismyyjältä hintaan lisätään arvonlisävero. Sen sijaan pientuottajan myydessä ylijäämäsähkönsä vähittäismyyjälle, on myynti verotonta, ellei pientuottaja ole itse arvonlisäverovelvollinen.

Sähkövero

Pientuottaja, jonka tuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 100 kVA, on vapautettu sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta itse tuottamansa sähkön osalta, joka käytetään tuotantoa sisältävässä kulutusliittymässä. Pientuottaja maksaa luonnollisesti verkonhaltijalle sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua verkosta ostamansa sähkön osalta. Myös yli 100 kVA:n nimellistehoinen voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kWh. Yli 100 kVA tehoisille, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottaville laitteistoille on käytössä yksinkertaistettu verotusmenettely. Näiden laitoksien on rekisteröidyttävä Tullille sähköverovelvollisiksi ja annettava vuosittain veroilmoitus tuottamastaan sähköstä. Mikäli yli 100 kVA:n voimalaitos tuottaa enemmän kuin 800 000 kWh sähköä vuodessa, on se normaalisti sähköverovelvollinen ja joutuu antamaan veroilmoitukset kuukausittain.

 

Käytännössä sähköntuottajat jakaantuvat verotuksellisesti kolmeen kategoriaan:

1. Alle 100 kVA laitokset, jotka jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle

2. Yli 100 kVA laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, jotka antavat koko vuodelta yhden veroilmoituksen (ei sähköveroja)

3. Yli 100 kVA laitokset, joiden vuosituotanto on yli 800 000 kWh, jotka käsitellään normaaleina sähköntuottajina riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.

Sähkön siirtohinnat Outokummussa

Sähkön siirtolasku muodostuu siirtoyhtiölle maksettavasta siirtomaksusta, sähköverosta, valtion huoltovarmuusmaksusta ja arvonlisäverosta.

Häiriötiedotteet ja vikailmoitus

Sähköt poikki? Työskentelemme vimmatusti sen eteen, että häiriötilanteet saadaan korjatuksi mahdollisimman nopeasti.

Keskijänniteverkon vika:

ei syytä vikailmoitukseen

Kun kyseessä on laajaa aluetta koskeva keskijänniteverkon vikakeskeytys, sähkö tyypillisesti katkeaa koko talosta, kytkeytyy välittömästi uudelleen päälle hetkeksi ja katkeaa jälleen. Silloin ei ole tarpeen tehdä vikailmoitusta, koska tieto viasta tulee automaattisesti meille valvontajärjestelmän kautta ja ryhdymme heti toimiin vian korjaamiseksi.

Pienjännitevika:

tarkista sulakkeet, tee tarvittaessa vikailmoitus

Tyypillinen pienjännitevika on sulakkeen palaminen tai automaattisulakkeen laukeaminen. Jos vain osa talosta on pimeänä, on syytä tarkistaa sekä sähköttä olevan laitteen tai ryhmän sulakkeet että pääsulakkeet. Posliinisissa tulppasulakkeissa sulakkeen palamisen osoittava nasta ei välttämättä irtoa, jolloin pääsulakkeiden toimivuuden voi varmistaa vaihtamalla sulakkeita keskenään. Mikäli jokin kolmesta sulakkeesta on palanut, sähkötön paikka “siirtyy” eri kohtaan talossa. Mikäli vika ei löydy omista laitteista, ilmoita viasta vikapäivystykseemme.

RAKENTAJALLE

Liity sähköverkkoon, hanki tilapäissähkö työmaalle tai tilaa kaapelinäyttö ennen kaivuutöitä. Ammattimetsuri palvelee puunkaatoa suunnittelevia.

Lue lisää

Tee vikailmoitus outokummun alueella:

Vikapäivystys on avoinna ympäri vuorokauden.

Sähkö 0500 177 799
Kaukolämpö 0500 373 119
Tutustu myös Energiateollisuus ry:n oppaaseen:

Häiriöt kartalla

Kartta arrow_right

Vikailmoitukset Outokummussa

Sähkö
0500 177 799

Kaukolämpö
0500 373 119

Häiriötiedotteet

Puuskittainen tuuli saattaa aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun

13.09.2021 09:01

Säätiedotus lupaa ensi yöstä alkaen kovaa puuskittaista tuulta ja tämä saattaa aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun myös Outokummun alueella

Lue lisää arrow_right

Kaikki häiriötiedotteet arrow_right