Rohkea tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuus ja tämä päivä eivät ole toisistaan irrallisia, vaan uutta rakennetaan vanhan päälle. Outokummun Energian juuret ovat 1940-luvulla, ja matka tämän päivän Outokummun Energiaksi on ollut värikäs. Mitä on Outokummun Energia nyt? Kaikessa vaatimattomuudessaan tiivistämme sen näin: unelmien sähkökumppani, joka kantaa vastuunsa avoimesti, huolehtii asiakkaidensa arjen sujuvuudesta ja rakentaa tulevaisuutta rohkeasti. Mielestämme tulevaisuus on kodeissa ja yrityksissä, siis asiakkaissamme. Siksi teemme kaikkemme, että sähkön älykäs käyttö on mahdollista ja tätä päivää ihan jokaiselle. Ja koska meitä ja teitä ei olisi ilman tätä maapalloa, kannamme vastuun ympäristöstä, käytämme uusiutuvia energialähteitä ja teemme sähkön ympäristöystävällisen käytön mahdollisimman yksinkertaiseksi.

1910: KUPARIA LÖYTYI, KAIVOSTOIMINTA KÄYNNISTYI

Outokummun kupariesiintymä löydettiin Kuusjärven kunnasta vuonna 1910, ja kaivostoiminta aloitettiin vuonna 1913 yhteistyössä Suomen valtion ja Hackman & Co:n kanssa. Aluksi kaivostoiminta oli vaatimatonta. Malmi kuljetettiin hevoskuljetuksella Joensuuhun ja sieltä sulatukseen ulkomaille. Valtio osti Hackman & Co:n osuuden vuonna 1924, ja valtion liikelaitoksena kaivoksen kehitys oli nopeaa. Vuosina 1925–1934 kaivoksen sähköenergia tuotettiin höyryvoimalassa sahausjätteellä ja koivuhaloilla. Rautatie Outokummusta Joensuuhun valmistui vuonna 1928. Valtion liikelaitoksesta tuli valtion yhtiö Outokumpu Oy vuonna 1932.

keretinkaivos 1954

1934: OUTOKUMMUSTA ALKOI KOKO MAAKUNNAN SÄHKÖISTÄMINEN

Tilanne poikkesi monista pienistä kaupungeista siinä, että silloisessa Kuusjärven kunnassa oli Euroopan toiseksi suurin kuparikaivos, Outokumpu Oy, joka tarvitsi runsaasti sähköenergiaa toimintansa pyörittämiseen. Sähkön tuottaminen omissa höyryvoimaloissa ei ollut enää mielekästä, ja apu saatiin Imatran Voima Osakeyhtiöstä, joka rakensi vuonna 1929 Vuoksen koskivoimaa hyödyntävän sähköntuotantolaitoksen. Imatran Voima rakensi 110 kV johdon Imatralta Varkauteen, ja Outokumpu Oy rakensi itse 45 kV johdon Varkauden ja Outokummun välille vuonna 1934. Tämä toimi lähtösykäyksenä koko Pohjois-Karjalan sähköistämiselle. Kaivosyhtiö Outokumpu Oy hoiti kaivostoimintansa alkuajoista lähtien sähkön jakelun myös taajamaan samoin kuin se huolehti työntekijöidensä muistakin sosiaalisista tarpeista.

kytkinasema 1969

1944: KUUSJÄRVEN KUNNALLINEN SÄHKÖLAITOS PERUSTETTIIN

Varsinainen lähtölaukaus yritykselle oli 21.2.1944, jolloin Kuusjärven kunnanvaltuusto päätti perustaa Kuusjärven kunnallisen sähkölaitoksen. Kunnallisen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena oli rakentaa korkeajänniteverkosto ja muuntopiirien muuntamot, jotka jakavat sähköä kustakin muuntamosta muodostettavalle sähköosuuskunnalle. Alkuvuosikymmenet olivat uudissähköistyksen aikaa, jolloin verkko laajeni ja asiakasmäärä kasvoi. Sähköosuuskuntia oli 1950-luvulle tultaessa kaikkiaan 25 kappaletta. Osuuskunnat huolehtivat alueellaan sähkön pienjännitejakelusta ja laskutuksesta. Pääosa osuuskunnista liitettiin 1950-luvun loppuun mennessä Kuusjärven sähkölaitokseen. Nykyisen Outokummun taajama liittyi Kuusjärven sähkölaitokseen kuitenkin vasta 1960-luvun alussa. Koska sähköalan ammattilaisia oli Outokummussa todella vähän, sisäasennustoiminta oli osa yrityksen toimintaa aina alkuvuosista vuoteen 2006 saakka. Myös kaukolämmön historia ulottuu 1950-luvulle, jolloin Outokumpu Oy rakensi kaukolämpölinjoja Kyykerin alueella. Toimintaan tulivat sähköosuuskuntien tapaan mukaan Kaasilan Lämpö Oy ja Mustolan Lämpö Oy.

vekarusniemenmuuntamo 1987

1960: VOIMAKKAAN KEHITYKSEN VAIHE

Kuusjärven kunnasta tuli Outokummun kauppala 1.1.1968, ja samalla Kuusjärven kunnan sähkölaitoksesta tuli Outokummun kauppalan sähkölaitos. 1960-luvun lopusta alkoi voimakkaan kehityksen vaihe. 1960-luvun lopulla rakennettua Ruutun päämuuntoasemaa oli jo vuonna 1973 suurennettava. Samassa yhteydessä yritys liittyi Imatran Voiman voimansiirtoverkkoon. Vuonna 1977 sähkölaitoksen nimeksi tuli Outokummun kaupungin sähkölaitos Outokummun kauppalan muututtua kaupungiksi. Vuonna 1974 perustettiin Outokummun kaupungin omistama Outokummun Lämpö Oy, johon Kaasilan Lämpö Oy ja Mustolan Lämpö Oy fuusioituivat. Lämmöntuotanto keskitettiin muutamaan lämpökeskukseen ja erillään olevat verkot yhdistettiin. Outokummun Lämpö osti 1980-luvulla Outokumpu Oy:ltä Kyykerin ja Kaasilan kaukolämpöverkot. Verkkojen yhdistäminen samaan pääverkkoon tapahtui 1990-luvulla. Koko paikkakunnan kehitykseen merkittävästi vaikuttanut Outokummun teollisuuskylä perustettiin 1979. Sähkön kysyntä kasvoi ja se loi uusia haasteita myös sähkön toimitusvarmuusasioille ja energiahuollon kaikenpuoliselle kehittämiselle. Kaivostoiminnan loppuessa vuonna 1989 siirtyi koko silloisen kaivosalueen sähköverkosto sähkölaitokselle.

Vanha-Kaivos 2013

1995: SÄHKÖMARKKINAT VAPAUTUIVAT, OUTOKUMMUN SÄHKÖLAITOS SYNTYI

Ensimmäiset selvitykset Outokummun Sähkön ja Lämmön fuusiosta tehtiin jo vuonna 1987. Fuusio eteni pienin askelin, ja matkan varrella väläyteltiin myös Outokummun kaupungin sähkölaitoksen myymistä. Vuonna 1993 kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti, että myynnin sijaan yhtiötä kehitetään. Vuonna 1995 tapahtui suuri muutos sähkömarkkinoiden vapautuessa, ja sähkölaitoksesta muodostettiin itsenäinen liikelaitos, Outokummun Sähkölaitos. Vuonna 1997 perustettiin yhteistoimintayhtiö Kaakon Energia Oy, jonka omistajina oli Outokummun Sähkön lisäksi Imatran Seudun Sähkö, Joutsenon Energia ja Parikkalan Valo. Kaakon Energia on tuonut mukanaan muun muassa osuuksia Haapajärven voimalaitokseen sekä tuuli- ja vesivoiman osuuksia. Nykyisin Kaakon Energiaan kuuluu Outokummun Energia Oy:n lisäksi Imatran Seudun Sähkö Oy ja Parikkalan Valo Oy. Outokummun Energia kuului vuosina 1998–2002 Fortum Energiapartnerit -markkinointiketjuun. Markkinointi- ja yhteistyöryhmässä toiminnalla parannettiin pienten sähköntuottajien markkinanäkyvyyttä. Yhtiö on myös tehnyt vuosia yhteistyötä PKS:n ja Enerken kanssa. Outokummun Energia on myös ollut vuosikymmenet jäsenenä sähköalan ja kaukolämmön edunvalvontajärjestöissä.

sähköbussi 2000

2000: OUTOKUMMUN ENERGIA OY PERUSTETTIIN

Vuonna 1998 liikelaitos yhtiöitettiin ja nimeksi tuli Outokummun Sähkö Oy. Vuoden 2000 alussa perustettiin Outokummun Energia Oy, johon fuusioitiin Outokummun Sähkö Oy ja Outokummun Lämpö Oy. Samalla yritys muutti Kuusjärventielle.

toimisto 2000

2019: UUDET TOIMITILAT

Outokummun Energia muutti elokuun lopussa uusiin toimitiloihin Kuvernöörinkatu 1:een Teollisuuskylään. Muuton myötä yritys sai selkeät asiakaspalvelutilat ja viihtyisän odotushuoneen. Asentajien tukikohta säilyy Työmiehenkadulla ja kaukolämpöliiketoimintaa hoidetaan suurimmaksi osaksi lämpölaitos Miilulta käsin.

uusi toimisto 2019

2020: MUUTOKSIA OMISTUSPOHJASSA JA PANDEMIA MUOKKAA TOIMINTATAPOJA

OOutokummun kaupunki päätyi luopumaan osasta Outokummun Energia Oy:n omistusta ja liiketoiminkaupan myötä enemmistöosuus siirtyi brittiläisen sijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investments:n hallinnoimalle rahastolle marraskuussa 2020, samassa yhteydessä yrityksen operatiivinen toiminta siirtyi Outokummun Energia Oy:n 100% omistamalle tytäryhtiölle Okun Energia Oy:lle. Yhtiön kotipaikkana säilyi Outokummussa ja paikallinen yritys tunnetaan edelleen Outokummun Energiana.

Liiketoimintakaupan tuomien muutosten lisäksi yrityksen toimintaan vaikutti koko maailmaa koskettanut koronapandemia. Maaliskuun 2020 puolivälissä Suomessa julistettiin poikkeustila ja sen myötä myös Outokummun Energialla ryhdyttiin toimimaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Työnteossa otettiin käyttöön uusia hybriditoimintatapoja ja ylimääräisiä kontakteja pyrittiin välttämään. Toiminnassa siirryttiin mahdollissuuksien mukaan etätöihin ja kentällä työskentelevät siirtyivät työskentelemään pienemmissä ryhmissä. Etätöihin siirtymisen myötä siirryttiin myös ajanvarauksella perustella tuotettavaan käyntiasiakaspalveluun. Erityisjärjestelyillä saatiin turvattua yrityksen työntekijöiden työskentely asiakaspalvelua heikentämättä.

2021: MUUTOKSIA SÄHKÖNMYYNTILIIKETOIMINTAAN

Muuttuvassa toimintaympäristössä Okun Energian sähkönvähittäismyyntiliiketoiminta siirtyi Lumme Energialle marraskuun alussa. Liiketoimintasiirron valmistuessa kesäkuussa 2022, Outokummun Energia keskittyy ydinliiketoimintojen sähkönsiirron ja kaukolämmön ohella kehittyneiden energiapalveluiden kestävään tuottamiseen.