Datahub asiakasportaali

Suomessa otettiin käyttöön helmikuussa 2022 keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub, johon tallennetaan kaikki tiedot Suomen sähkönkäyttöpaikoista. Järjestelmän avulla saadaan tehostettua asiakaspalvelua sekä otettua käyttöön uusia palveluita ja sovelluksia.

Tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön myös uusi Datahubin asiakasportaali, jonka kautta asiakkaat pääsevät tarkastelemaan omia sähkönkäyttöpaikkojaan ja sähkösopimuksiin liittyviä tietoja.

Datahub- asiakasportaaliin kirjautuminen

Asiakasportaaliin kirjautumalla asiakas pääsee tarkastelemaan Datahubiin tallennettuja tietoja. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen, eli pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Mitä kaikkea palvelussa voi tehdä?

Asiakasportaalissa pääsee tarkastelemaan omia sähkönkäyttöpaikkoja ja sähkösopimuksiin liittyviä tietoja. Palvelussa näkyvistä käyttöpaikkatiedoista vastaa kohteen alueella toimiva verkkoyhtiö ja asiakastiedoista sähkönmyyntiyhtiö. Mikäli sähkön käyttöpaikkatietoja täytyy päivittää, kannattaa olla yhteydessä verkkoyhtiöön. Vastaavasti taas kaikki asiakastietoja ja sähkönmyyntisopimusta koskevat asiat kannattaa hoitaa myyntiyhtiön kanssa.

Palvelussa voi antaa valtuutuksen esimerkiksi uudelle sähkönmyyjälle, jonka avulla myyjä pääsee tarkastelemaan sähkönkäyttöpaikkaan liittyviä tietoja. Ohje valtuutuksen tekemiseen löytyy täältä »

Lisäksi palvelussa pääsee tarkastelemaan omaan käyttöpaikkaan ja energiankulutukseen liittyviä tietoja. Kulutustiedot ovat näkyvissä maksimissaan kuuden vuoden ajalta ja enintään siltä ajalta, milloin asiakkaalla on ollut sopimukset voimassa kyseisessä käyttöpaikassa.

Lisätietoja palvelun käytöstä voit kysyä Datahubin asiakaspalvelusta »

Go to Top