PIENTUOTANTO

Pienimuotoinen sähköntuotanto on lisääntynyt monilla paikkakunnilla. Syinä tälle voidaan pitää mm. seuraavia: EU:n tavoite lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa, pienten tuotantolaitosten edullisemmat hinnat, kuluttajien halu sähkölaskujen pienentämiseen ja kiinnostus ympäristöä kohtaan. Kotitaloudet voivat tuottaa sähköä esim. auringosta ja tuulesta sekä omiin tarpeisiinsa että myytäväksi.
Lisää sähkön pientuotannosta on luettavissa Energiateollisuuden internet-sivustolta »

Outokummun Energian tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun sujuva toiminta kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksien liittämisen jälkeen.

Tuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon

Tuotantolaitoksen tulee täyttää sille asetetut tekniset vaatimukset ja se tulee kytkeä jakeluverkkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohessa tuotantolaitoksen liittämisessä tarvittavat dokumentit:

• Pientuotannon yleistietolomake

• Pientuotannon tekniset vaatimukset: Tämä suositus käsittelee sähkön jakeluverkon kanssa rinnankäyvään sähköntuotantolaitteistoon
kohdistuvia vaatimuksia. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen Energiateollisuuden pientuotannon
suosituksen tekniset liitteet 1 ja 2.

Yleistietolomakkeessa pyydetään laitoksen tärkeimmät tekniset tiedot. Lomake tulee täyttää ja toimittaa Outokummun Energia Oy:n asiakaspalveluun ennen laitoksen kytkemistä. Tuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon ohjeistaa tekninen liite 1 ja 2.

Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee tehdä Outokummun Energian kanssa asianmukaiset sopimukset tuotantolaitoksen liittämisestä ja käyttämisestä.

Ennen tuotantolaitoksen rakentamista tuottajan tulee varmistaa kunnan kaavoitusviranomaisilta, että tuotantolaitoksen sijoittaminen kohteeseen on sallittua. Jos kaikkea pientuotantolaitoksen tuottamaa sähköä ei kuluteta kohteessa, sovitaan erikseen verkkoon syötöstä. Tuottajan on mahdollista myydä yleiseen sähköverkkoon siirtynyt sähkö yleisin menettelytavoin sähkömarkkinoille.

Noudatamme tuotantolaitteistojen liittämisessä Energiateollisuuden ohjeistusta:
Hajautettu pientuotanto

Pientuottajan sopimukset ja ehdot

Pientuottajan tulee tehdä seuraavat sopimukset: 

  • Tuotannon liittymissopimus Outokummun Energian kanssa, jos tuotannon nimellisteho (verkkoon anto) ylittää kulutuksen nimellistehon (verkosta otto) 
  • Ylijäämäsähkön myyntisopimus valitsemansa myyntiyhtiön kanssa 
  • Tuotannon verkkopalvelusopimus muodostuu Outokummun Energialle automaattisesti 

HINNAT

Sähköntuotannon siirtohinnasto

Alv 0 % Alv 24 %
Verkkoon syötön energiamaksu 0,07 snt/kWh 0,0868 snt/kWh

Sähkön kulutus laskutetaan voimassa olevan sähkön siirtohinnaston mukaisesti.

Oman tuotannon kulutuksen osalta sähköntuottajalta veloitetaan kulutusmaksu (vähintään 1 MVA generaattori) Fingrid Oyj:n kantaverkkosopimuksissa soveltaman yksikköhinnan mukaan.

VEROTUKSESTA

Lue Verohallinnon sivuilta tiedot Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksesta.

Arvonlisävero

Asiakkaan ostaessa sähköä vähittäismyyjältä hintaan lisätään arvonlisävero. Sen sijaan pientuottajan myydessä ylijäämäsähkönsä vähittäismyyjälle, on myynti verotonta, ellei pientuottaja ole itse arvonlisäverovelvollinen.

Sähkövero

Pientuottaja, jonka tuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 100 kVA, on vapautettu sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta itse tuottamansa sähkön osalta, joka käytetään tuotantoa sisältävässä kulutusliittymässä. Pientuottaja maksaa luonnollisesti verkonhaltijalle sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua verkosta ostamansa sähkön osalta. Myös yli 100 kVA:n nimellistehoinen voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kWh. Yli 100 kVA tehoisille, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottaville laitteistoille on käytössä yksinkertaistettu verotusmenettely. Näiden laitoksien on rekisteröidyttävä Tullille sähköverovelvollisiksi ja annettava vuosittain veroilmoitus tuottamastaan sähköstä. Mikäli yli 100 kVA:n voimalaitos tuottaa enemmän kuin 800 000 kWh sähköä vuodessa, on se normaalisti sähköverovelvollinen ja joutuu antamaan veroilmoitukset kuukausittain.

Käytännössä sähköntuottajat jakaantuvat verotuksellisesti kolmeen kategoriaan:

1. Alle 100 kVA laitokset, jotka jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle

2. Yli 100 kVA laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, jotka antavat koko vuodelta yhden veroilmoituksen (ei sähköveroja)

3. Yli 100 kVA laitokset, joiden vuosituotanto on yli 800 000 kWh, jotka käsitellään normaaleina sähköntuottajina riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.