Kaukolämmön toiminta

Miten kaukolämpö toimii?

Kaukolämpö on käytännössä kuumaa vettä, joka kulkee maan alla kaukolämpöverkkoa pitkin asiakkaiden kiinteistöihin ja sieltä jäähtyneenä takaisin tuotantolaitokseen.

Kun kiinteistö liitetään kaukolämpöön, kaukolämpöyhtiö toimittaa asiakkaan lämmönjakohuoneeseen kaukolämpöputket ja asentaa lämpöenergian mittauslaitteet. Asiakkaan hankittavaksi jää lämmönjakokeskus.

Lämmönjakokeskus ohjaa veden lämpötilaa

Lämmönjakokeskus on tehdasvalmisteinen kokonaisuus, jonka tehtävä on siirtää lämpö kaukolämpöverkosta rakennuksen lämmitysverkkoon ja lämpimään käyttöveteen. Lämmönjakokeskuksessa olevat säätölaitteet ohjaavat rakennuksen lämmitysverkon veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan ja pitävät käyttöveden lämpötilan halutussa noin 55 asteessa.

Kaukolämpölaitteet suositellaan asennettaviksi erilliseen tekniseen laitetilaan. Laitteiden tilantarve on pieni, koska kattiloita, varaajia tai polttoainevarastoja ei tarvita.

Kaukolämpövesi lämmitetään voimalaitoksessa

Kaukolämpövesi lämmitetään voimalaitoksessa, josta se siirretään asiakkaille maan alla useimmiten katuihin ja kevyen liikenteen väyliin sijoitetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa.

Lämmönjakokeskuksessa käytyään kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä tuotantolaitokseen, jossa se lämmitetään uudestaan. Kaukolämpövesi ei siis kierrä rakennuksen omassa patteriverkostossa, eikä se sekoitu käyttöveteen.

Go to Top