EHDOT

Voimassa olevat sopimusehdot

RIIDANRATKAISU

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Yleistä verkkosivusta

Outokummun Energia Oy:n www-sivuston käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja. Näissä käyttöehdoissa kerromme verkkosivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Verkkosivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta.

Näihin ehtoihin ja verkkosivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Vastuu verkkosivujen sisällöstä

Verkkosivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivuston sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä Outokummun Energia Oy vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei miltään osin voida pitää Outokummun Energia Oy:n sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Outokummun Energia Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja tämän sivuston käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia. Outokummun Energia Oy ei myöskään takaa, että tämä sivusto on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

Outokummun Energia Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu tämän sivuston tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. Outokummun Energia Oy ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon tällä sivustolla mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Evästeet

Outokummun Energia Oy käyttää sivustollaan evästeitä esimerkiksi parantaakseen sivustoa ja sen käyttöä. Evästeillä kerätään tietoja esimerkiksi miltä sivulta on siirytty osoitteeseen, mitä ja milloin www-sivujamme on selattu, selain jota on käytetty, näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä tietokoneen IP -osoite. Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. Jos et estä evästeiden käyttöä selainasetuksissasi ja jatkat tämän sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön tämän evästekäytännön mukaisesti ja sen taustalla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn (soveltuvin osin). Lue tietosuojaehdoistamme, jos haluat lisätietoa siitä, miten ja mitä tarkoitusta varten Outokummun Energia Oy käsittele henkilötietoja ja oikeudestasi tarkastaa, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Voit muuttaa valintaasi, milloin tahansa muuttamalla selainasetuksiasi. Jos kytket käyttämämme evästeet pois päältä, tämä saattaa vaikuttaa käyttökokemukseesi sivustolla.

Jos sivusto käyttää evästeitä, sivuston vierailijan tulee saada seuraavat tiedot:

tieto siitä, että sivusto käyttää evästeitä;
mitä tarkoitusta varten evästeitä käytetään;
kuka käyttää tietoa; ja
kuinka evästeet voi kytkeä pois päältä.

Lisäksi sivuston vierailijan tulee antaa suostumus evästeiden käyttöön esimerkiksi selainasetuksien kautta. Vierailijalle tulee myös antaa mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi (puhelimelle, tietokoneelle tai tabletille) ja jotka ovat yleisiä internetissä. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnallisuuden kannalta, kun taas toiset evästeet parantavat käyttökokemustasi ja helpottavat sivustolla liikkumista.
Evästeitä on olemassa kahdenlaisia: pysyviä ja istuntoevästeitä. Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostona laitteellesi pidemmäksi aikaa, jotta voimme räätälöidä sivuston sinun toiveiden, valintojen ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Evästeitä käytetään muun muassa niiden toimintojen yhteydessä, jotka kertovat sinulle, mitä uutta sivustolle on tullut viime käyntisi jälkeen. Kun pysyvän evästeen olemassaoloaika ylittyy, eväste poistetaan kun palaat sille sivustolle, joka loi kyseisen evästeen. Istuntoevästeet tallentuvat väliaikaisesti laitteellesi vieraillessasi sivustolla ja liikkuvat laitteesi ja palvelimen välillä niin kauan kuin vierailet sivustolla. Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet selaimen. Tällaisia evästeitä käytetään esimerkiksi kielivalintasi seuraamiseksi.