Fingridin päivitetyn arvion mukaan sähkön käyttö on vähentynyt- säästötoimenpiteitä kuitenkin jatkettava

Fingrid on päivittänyt arviotaan sähkön riittävyydestä tulevan talven aikana. Sähkönkäyttö on vähentynyt syyskuun aikana keskimäärin seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tämän myötä arviot talven huippukulutuksesta on saatu päivitettyä.

Kiristyneen energiamarkkinoiden tilanteen takia suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Sähköpulalla tarkoitetaan tilannetta, jossa sähköä käytetään enemmän kuin sitä pystytään tuottamaan ja tuomaan. Kun kaikki muut keinot sähkön tuotannon ja kulutuksen tasaamiseksi on käytetty, sähköpulassa viimeinen vaihtoehto on tehdä hallittuja suunniteltuja katkoja. Tällaiset katkot kestävät kerrallaan noin kaksi tuntia ja niitä kierrätetään tarpeen mukaan asiakkaiden välillä. Kiertävillä katkoilla pyritään välttämään koko Suomea koskeva, pahimmillaan pitkäaikainen sähköjen katkeaminen. Suurin syy markkinoiden poikkeukselliseen tilanteeseen on Euroopassa käytävä sota, joka aiheuttaa epävarmuutta sähkön saatavuuteen.

Tulevana talvena sähkön säästöllä ja käytön ajoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys sähköpulatilanteen välttämiseksi. Kymmenen prosentin säästö huipputilanteessa vastaisi jo lähes Olkiluoto 3:n tuotantotehoa. Tähän verraten seitsemän prosentin säästö syyskuun kulutuksessa on jo todella hyvä alku. Säästötoimenpiteitä pitää kuitenkin ehdottomasti edelleen jatkaa.

Lisätietoja sähköpulasta löytyy Fingrdin nettisivuilta:

Fingridin päivitetty arvio sähkön riittävyydestä

Tietoa sähköpulasta

Go to Top