Kysymyksiä ja vastauksia mahdollisesta sähköpulasta

Tässä julkaisussa käymme läpi muutamia yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia mahdolliseen sähköpulaan liittyen.

Mitä sähköpula tarkoittaa?

Sähkön tuotannon on oltava jatkuvasti tasapainossa sähkön kulutuksen kanssa. Jos kulutusta ei pystytä kattamaan sähkön tuotannon ja tuonnin avulla, sähköpula katsotaan syntyneeksi. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan, jotta saadaan ylläpidettyä sähköjärjestelmää.

Sähköpulatilanteessa sähköjä katkotaan alueellisesti, jotta saadaan varmistettua sähköjen pysyminen päällä koko sähköjärjestelmässä. Jos kulutuksen ja sähköntuotannon tai tuonnin välistä tasapainoa ei pystyttäisi pitämään yllä, riskinä saattaisi olla koko Suomen sähköjärjestelmän kaatuminen, jonka palauttaminen veisi vähintään tunteja. Tänä aikana koko Suomi joutuisi olemaan ilman sähköä. Lyhyillä, kiertävillä katkoilla pyritään estämään tämä tilanne mahdollisissa ääritilanteissa.

Miten sähköpulatilanne syntyy?

Sähköpulassa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla:

  • Pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson seurauksena. Suomessa sähkönkulutus on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta, yksi pakkasaste lisää sähkönkulutusta arviolta 150 megawattia.
  • Äkillisten yhtäaikaisten häiriöiden seurauksena, jolloin merkittävä voimalaitos tai sähkön siirtoyhteys ei ole käytössä.
  • Edellisten yhdistelmänä, jolloin kylmällä pakkasjaksolla tapahtuu voimalaitoksen tai siirtoyhteyden äkillinen vikaantuminen.

Miten sähköpulatilanne näkyy kuluttajalle?

Jos sähköpulatilanteeseen ajauduttaisiin, voisi se tarkoittaa kuluttajille pari tuntia kestäviä, suunniteltuja sähkökatkoja silloin tällöin. Katkot toteutetaan kierrättämällä katkoja eri puolella Suomea.

Kuluttajien sähkönjakelun katkaisua pyritään välttämään mahdollisimman kauan ja sähköjä tullaan katkaisemaan vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty. Kriittisimmät kuluttajat, kuten sairaalat, pyritään pitämään kiertävien katkojen ulkopuolella.

Voiko sähköpulasta aiheutuneista sähkökatkoista hakea korvauksia?

Lähtökohtaisesti ei voi. Kuluttaja voi sähkömarkkinalain perusteella hakea korvauksia sähkönjakelussa olevan virheen perusteella. Sähköpulatilanteeseen perustuvassa sähkökatkossa ei ole kuitenkaan kyse sähkönjakelun virheestä, joten korvauksia sähkökatkoista ei voida maksaa virhevastuuseen perustuen.

Myöskään sähköpulatilanteisiin liittyvistä vahingonkorvauksista ei ole säädetty erikseen, vaan asiaa tarkasteltaisiin yleisten vahingonkorvausta koskevien säädösten mukaan. Koska sähköpulatilanne koskee yleisesti koko markkinan toimintaa, voi olla mahdotonta osoittaa yhtä vastuutahoa vahingon aiheuttajaksi.

Mitä voin tehdä sähköpulan aikana?

Sähköpulatilanteessa sähkönkäyttäjä ei voi itse vaikuttaa siihen, katkeavatko sähköt omassa sähkönkäyttöpaikassa. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt rajoittavat sähkönkäyttöä toiminta-alueellaan Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti. Fingrid ei voi vaikuttaa yksittäisten sähkönkäyttöpaikkojen jättämiseen rajoitusten ulkopuolelle.

Kuluttajien kannattaa varautua sähköpulaan varmistamalla, että kotoa löytyy kotivaraan liittyvät perusasiat. Lisätietoja varautumisesta löytyy esimerkiksi osoitteesta https://72tuntia.fi/ .

Lisäksi kannattaa seurata sähkönsäästöön liittyvää tiedottamista ja viranomaisten antamia toimintaohjeita. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ensisijaisesti kansalaisia sähköpulan mahdollisuudesta, mutta myös Fingrid, paikalliset jakeluverkkoyhtiöt ja media tiedottavat sähköpulasta ja toimintaohjeista.

Mistä kuluttaja voi tietää, milloin säästää sähköä?

Vaikka kuluttajalla itsellään olisi kiinteähintainen ja edullinen sähkösopimus, kannattaa sähkönhinnan kehitystä seurata ilmaisesta tuntihinta-sovelluksesta. Sähkön markkinahintaa voi seurata lisäksi myös teksti-tv:stä.

Jos hinta on korkealla, sähkön saatavuus ja sen riittävyys on vähäisempää. Tällöin kannattaa välttää suurempaa kulutusta ja jättää esimerkiksi saunominen väliin.

Miten kuluttaja voi omilla toimillaan helpottaa sähkön tiukkaa tehotilannetta?

Merkittävin keino on vähentää omaa sähkönkäyttöä. Erityisen tärkeää tämä on sellaisina ajankohtina, jolloin on ennakkoon tiedotettu kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Kuluttajan kannattaa lisäksi välttää sähkönkäyttöä niinä aikoina vuorokaudesta, jolloin sähkönkulutus on koko maassa suurimmillaan. Käytännössä tällä tarkoitetaan arkiaamuja klo 7-9 välillä ja alkuiltoja klo 16-18 välillä.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että pienilläkin sähkön säästötoimenpiteillä on vaikutusta ja jokaisen kuluttajan kannattaa osallistua näihin säästötalkoisiin omien resurssiensa puitteissa.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta löytyy Fingridin nettisivuilta.

Go to Top