Sähköhyvitys ja muut valtion tukimuodot

Valtio tukee kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erilaisia tukimuotoja on useita, esimerkiksi:
• Sähköhyvitys
• Sähkövähennys
• Sähkötuki.

Energiavirasto valvoo, että sähköyhtiöt maksavat sähköhyvitykset asiakkailleen lain mukaisesti. Energiavirasto ei käsittele muihin tukiin liittyviä kysymyksiä.

Sähköhyvitys

Sähkön hinta nousi viime vuoden loppupuoliskolla nopeasti. Hallitus pyrkii tukemaan kuluttajia lakiesityksellään takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä, sillä korkeiden sähkön hintojen vuoksi osa suomalaisista on haastavassa taloudellisessa tilanteessa.
Parhaillaan valmistelussa olevan lain perusteella kuluttajat olisivat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Käytännössä sähköyhtiö hyvittäisi laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Hyvitystä ei tarvitsisi hakea aktiivisesti kuin eräissä poikkeustilanteissa. Tämän lisäksi sähköyhtiöiden olisi myönnettävä kuluttajille ja yrityksille pyynnöstä lisäaikaa sähkölaskun maksamiseen.
Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 6.3.2023.

Tutustu Energiaviraston sivuilta yleisimpiin kysymyksiin sähköhyvitykseen liittyen.

Go to Top