Tiedonvaihtojärjestelmä Datahub tulee käyttöön Suomessa 21.2.2022

Suomessa otetaan käyttöön helmikuussa kantaverkkoyhtiö Fingridin hallinnoima tiedonvaihtojärjestelmä Datahub.Järjestelmään tullaan tallentamaan kaikkien sähkönkäyttäjien asiakas-, mittaus- ja käyttöpaikkatiedot koko Suomen alueella.

Mitä palvelun käyttöönotto tarkoittaa tavalliselle sähkönkäyttäjälle?

Tavalliselle sähkönkäyttäjälle muutos tarkoittaa käytännössä sujuvampaa asiointia, sillä tiedonvaihto eri sopimusten osapuolten välillä on huomattavasti helpompaa aiempaan verrattuna. Esimerkiksi myyjänvaihdon tai muuton tapauksessa kaikki tilanteessa vaadittava taustatieto käyttöpaikasta on reaaliaikaisesti saatavilla.

Sujuvan asioinnin lisäksi järjestelmän käyttöönotto parantaa asiakkaiden yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa, sillä kaikki saatavilla olevat tiedot on suojattu monin eri tavoin, ja ne välitetään eri osapuolien kesken luotettavasti ja turvallisesti. Tietojen välityksessä huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tietoa luovutetaan vain sellaiselle taholle, jolla on täysi oikeus käsitellä välitettävää tietoa.

Datahubin käyttöönotto mahdollistaa lisäksi uudenlaisten palvelujen kehittämisen. Jatkossa asiakas voi entistä paremmin seurata omaa kulutustaan ja vaikuttaa täten paremmin esimerkiksi kohteensa energiansäästöön.

Käyttöpaikkatunnukset muuttuvat uusiksi GSRN-tunnuksiksi

Muutoksen yhteydessä kaikkialla Suomessa otetaan käyttöön kansainvälisesti yksilöivä käyttöpaikkatunnus, eli GSRN-tunnus. Uusi käyttöpaikkatunnus on 18 merkkinen numerosarja, joka sujuvoittaa ja parantaa asiakaspalvelua. Uusi käyttöpaikkatunnus päivittyy myös asiakkaiden laskuille ja Oma Energia-palveluun.

Muutokset Oma Energia-palvelun toimintaan helmikuussa

Oma Energia-palvelu toimii rajoitetusti aikavälillä 2.–21.2.2022. Rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun onnistuu normaalisti, mutta palvelussa näkyvien asiakas- ja kulutustietojen sekä sopimusmuutosten päivittymisessä saattaa ilmetä jonkin verran viivettä.

Lisätietoja Datahubista Fingridin sivuilta www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/

Go to Top