Verkkopalveluhinnat päivittyvät 1.1.2024 alkaen

Okun Energian verkkopalveluhinnat päivittyvät 1.1.2024 alkaen. Verollisten sähkönsiirron tyyppikäyttäjien osalta kokonaishintojen korotus on noin 5 %. Hinnan muutoksen myötä kuukausittainen kustannus kohoaa kerrostalohuoneistossa noin 1,3–2,3 euroa, pientalossa ilman sähkölämmitystä noin 2,7 euroa ja sähkölämmitteisessä pientalossa noin 3,6–4,7 euroa.

Hintojen muutoksella varmistetaan, että Okun Energia asiakkailla on mahdollisuus käyttää sähköä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Verkkopalvelun merkittävimpiä kuluja ovat käyttö-, kunnossapito-, ja investointikustannukset, verkon häviösähkön kustannukset sekä Suomen kantaverkosta tulevat kulut.

Sähkömarkkinalain mukainen sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen edellyttää merkittäviä investointeja sähkönjakeluverkkoihin. Okun Energia kehittää jakeluverkkoaan mm. sähköasemien ja -johtojen osalta siten, että sähkönkäyttäjien kokemat sähkönjakelun keskeytykset vähenevät lukumäärältään ja kestoltaan. Viime vuosina erityisesti sähköverkon rakennuskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti materiaalien hintojen nousun sekä polttoaineiden kallistumisen vuoksi.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta. Okun Energian verkkopalveluhinnat ovat korotuksen jälkeenkin kohtuulliset.

Verkkopalveluhinnasto 1.1.2024 alkaen

Go to Top